Agadepån

 

Spårvagnsdepån vid AGA på Lidingö är en del av SL:s projekt Spårväg City som ska rusta upp och koppla ihop Lidingöbanan med Spårväg City vid Ropsten. &Rundquist arbetade i projektet med byggnadernas utvändiga gestaltning, efter den bärande principen att skapa ett taklandskap med hjälp av valvformer som enkelt kan adderas och repeteras allt efter de invändiga funktionernas behov. Förslaget för depån har bearbetats från gestaltningskoncept till systemhandlingsnivå i samverkan med BBH Arkitekter och Ingenjörer. Samordnat med Lidingös detaljplanearbete gjordes förslaget klart för utställning våren 2012. Byggprojektering av depån har därefter utförts av BBH Arkitektur & Teknik, depån stod klar 2018.

 
 
  • Uppdragsgivare: AB Storstockholms Lokaltrafik
  • År: 2011-2018
  • Plats: AGA, Lidingö
  • Fotograf: Kasper Dudzik

Spårvagnsdepån vid AGA på Lidingö är en del av SL:s projekt Spårväg City som ska rusta upp och koppla ihop Lidingöbanan med Spårväg City vid Ropsten. &Rundquist arbetade i projektet med byggnadernas utvändiga gestaltning, efter den bärande principen att skapa ett taklandskap med hjälp av valvformer som enkelt kan adderas och repeteras allt efter de invändiga funktionernas behov. Förslaget för depån har bearbetats från gestaltningskoncept till systemhandlingsnivå i samverkan med BBH Arkitekter och Ingenjörer. Samordnat med Lidingös detaljplanearbete gjordes förslaget klart för utställning våren 2012. Byggprojektering av depån har därefter utförts av BBH Arkitektur & Teknik, depån stod klar 2018.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE