LINKÖPING – FÖP STENINGE OCH STÅNGEBRO

 

Som en följd av vinsten i tävlingen 2013 ”Linköping-Innerstaden växer över ån” om stadsutveckling och nytt resecentrum i Linköping arbetar vi med stadsstrukturskisser åt Linköpings kommun, inför deras framtagande av fördjupade översiktsplaner för Steninge och Stångebro. Höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska passera och få en ny station i Linköping vilket skapar förutsättningar för en växande innerstad. Arbetet sker i vårt tävlingsteam med Sweco (fd Metro), Sydväst landskapsarkitektur, A&C-konsulter, och med SpaceScape.

 
 
  • Uppdragsgivare: Linköpings kommun
  • År: 2019 -
  • Plats: Linköping
  • Fotograf: Bergslagsbild AB

Som en följd av vinsten i tävlingen 2013 ”Linköping-Innerstaden växer över ån” om stadsutveckling och nytt resecentrum i Linköping arbetar vi med stadsstrukturskisser åt Linköpings kommun, inför deras framtagande av fördjupade översiktsplaner för Steninge och Stångebro. Höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska passera och få en ny station i Linköping vilket skapar förutsättningar för en växande innerstad. Arbetet sker i vårt tävlingsteam med Sweco (fd Metro), Sydväst landskapsarkitektur, A&C-konsulter, och med SpaceScape.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE