STAD MÖTER SKOG OCH SKOG MÖTER STAD!

 

Den kommande stadsdelen Tomtebo strand i Umeå ligger mitt i naturen men också nära täta, dynamiska områden som universitet och centrum. I team med WSP har vi arbetat med att utveckla den offentliga miljön där vår roll varit att formge platser, passager och olika objekt som har särskild betydelse för områdets identitet.

 
 

&R STÄRKER MOBILITET OCH STAD

 

Roslagsbanan ska förlängas i tunnel från Universitetet in till Stockholm Central via Odenplan för att stärka utvecklingen av nordostkommunerna i Stockholm – en del av Sverigeförhandlingen för nya kollektivtrafiksatsningar och ökat bostadsbyggande.

&Rundquist har i team med WSP tilldelats uppdraget av Region Stockholm/Trafikförvaltningen att utforma den nya underjordiska stationen invid Stockholm C. Resenärerna når direkt tunnelbanans gröna, röda och blå linjer, pendeltåget och fjärrtågen i en mycket komplex och utvidgad bytespunkt – arkitektoniskt, tekniskt och funktionellt. Det blir en ytterligare årsring i Stockholms fina tradition av underjordiska stationer och våra erfarenheter från stationsutformning för nya t-linjerna Odenplan-Arenastaden och Fridhemsplan-Älvsjö kommer väl till pass.

Fotograf: Gustav Kaiser/Region Stockholm

24-05-17

 
 

TULLGARNSBRON INVIGD!

 

Uppsalas innerstad växer och det tidigare industriområdet Kungsängen är nu på väg att fullbordas som en del av stadskärnans utvidgning söderut med nya kvarter för bostäder och verksamheter med närhet till rekreations- och parkområden. Den nya Tullgarnsbron som är en del av stadsutvecklingen skapar nya kopplingar och ökad framkomlighet för kollektivtrafiken både i broläget och i andra passager över Fyrisån där biltrafiken stängs.

Gestaltningsidén är att forma en modern stadsbro som markerar gränsläget mellan stad och park och visualiserar öppningsfunktionen på ett dynamiskt sätt i både öppet och stängt läge. Den 12 meter höga pylonen på stadssidan fungerar som hävstång som med ett linspel kan öppna klaffen och fälla pylonen ned i en ljusslits mellan brobanorna. Med rosttrögt stål skapas en varm och levande karaktär där materialet är tydligt närvarande, föränderligt över tid och underhållsfritt. Landfästena beklädda med ljus granit kontrasterar mot det roströda stålet och erbjuder stora terrasser för vistelse och passager nära vattnet.

Med stora festligheter invigdes bron av kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling lördagen 27 april.
Ett typiskt &Rundquistprojekt som med ett starkt uttryck främjar vardagens rörelser; över längs och på ån!

Byggherre: Uppsala kommun
Arkitekt: &Rundquist
Konstruktörer: Ramböll (FU) och ELU (BH)
Entreprenör Peab

24-05-03

 
 

DAGS FÖR FÖRNYELSE!

 

Efter 18 år i Söders Hantverkshus vid Tjärhovsplan på Söder går flyttlasset till ett annat fint industrihus i ny stadsdel. Från november återfinns vi vid Textiltorget i Hammarby sjöstad där Fabege iordningställer ”Gottfried Westlings Ask och Påsfabrik” från 1955 till ett modernt kontorshus.
Fint att nu komma närmare verkligheten i våra stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt i Stockholms ”milleniering”!

Bild: Fabege

24-03-21

 
 

AVGJORD TÄVLING HEMMESTA VATTENTORN

 

Under hösten 2023 har &Rundquist deltagit i en allmän projekttävling anordnad av Värmdö kommun. Tävlingens syfte var att utforma och placera Hemmestas nya vattentorn och marken runt tornet.

Av drygt 150 bidrag fick &Rundquists bidrag ”Virveln” hedersomnämnande. Juryn gav följande motivering:
”Virvel har en smäcker vriden form som bygger vidare på det traditionella vattentornet. I den enkla och samlade formen får alla funktioner plats. Juryn vill ge en särskild eloge för utemiljön där skyddet av hällmarken och behovet av platser att vistas på balanserats på ett föredömligt sätt.”

24-02-07

 
 

&RUNDQUIST LEDER VIDARE!

 

Vi blickar framåt! I takt med att vi blivit fler har vi rullat igång en förnyelse av ledningen som bygger en stabil grund för de kommande åren. Ett bredare ledarskap väl förankrat i uppdragen för att forma framtidens miljöer, i staden och på resan.

En liten grupp med tre är nu ett helt ledningsteam med åtta! Hälsar Henrik Rundquist/vd och partner, Anna Gullberg/kontorschef och partner, Peter Sundin/partner, Lisa Sinclair, Petter Forsberg, Delia Moldoveanu, Erik Griffiths och Elsa Wifstrand Krusin.

 

23-12-20

 
 

BRO FÖR SALTSJÖBANAN UTE PÅ SAMRÅD

 

Vår bro för Saltsjöbanas upphöjning i Nacka är nu ute på samråd för järnvägsplan!

Uppgiften har varit att skapa ett stark skulpturalt landmärke i det nya Planiaområdet, där stor vikt ska läggas på rummen under bron. Formen visar en modern tolkning av de klassiska valven som utgjort en arkitektonisk grund för järnvägsarkitekturen sedan spårtrafikens barndom. Valvens repetitiva rytm tecknar sig både för dem som rör sig på Värmdövägen, längsmed bron och för tågen som rör sig över den. Under bron skapar valven en serie rum i en pelarsal, där omsorgsfullt formade offentliga platser ger nytt liv till gaturummet. Sickla får en ny, stark ryggrad, som i en vågrörelse rör sig mot Kyrkvikens stränder.

Beställare är Nacka kommun och projektet genomförs i samråd med Trafikförvaltningen. &Rundquist ansvarar för brogestaltning och Bjerking ansvarar för teknikfrågor och landskapsarkitektur.

23-09-27

 
 

&R PÅ UIA WORLD CONGRESS

 

Erik Griffiths representerar &Rundquist på UIA World Congress of Architects i Köpenhamn, på inbjudan av Nederländernas utrikesdepartementet och deras Regional Business Development Team Nordics & Baltics.

23-07-05

 
 
 
FLER INLÄGG > 1 2 3 18

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE