MER PLATS FÖR RESAN

 

I samband med utbyggnad av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan har &Rundquist tillsammans med teknikkonsulten WSP tilldelats uppdraget att utforma fyra nya tunnelbanestationer i Stockholm!

Den nya tunnelbanelinjen får stationer vid Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Linjen binder samman centrala och södra Stockholm samtidigt som den bidrar till högre kapacitet i tunnelbanenätet. Utbyggnaden ger också förutsättningar för att bygga ytterligare 48 000 bostäder i staden.

Att få bidra till den fortsatta utvecklingen av staden genom att utforma stationer som är trygga, vackra och bekväma för alla resenärer att använda känns både roligt och viktigt för oss.

Projektet som leds av Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) startar i augusti 2022 och pågår fram till 2024. Hela sträckan planeras tas i drift 2034.

Bild: Region Stockholm

2022-07-11

 
 

VI SÖKER ARKITEKTER

 

&RUNDQUIST fokuserar på högkvalitativ gestaltning i det offentliga rummet i projekt som spänner från stadsutveckling på idénivå till byggnader och anläggningar som kan karaktäriseras som nyttoarkitektur – terminaler, stationer, broar och stadsmiljöer. Det kallar vi för ”vardagens rörelser – en arkitektur för stadens mellanrum”. Vi är nu runt 30 arkitekter på vårt kontor på Södermalm i Stockholm och med en rad nya intressanta uppdrag under det kommande året vill vi bli fler!

Nu SÖKER VI ARKITEKTER som har ett starkt intresse och förmåga att arkitektonisk forma och ordna allas vår gemensamma miljö – offentliga funktioner i både stadens skala och i enskilda byggnader. Dina tidigare arbetslivserfarenheter kommer från arbete med antingen komplexa byggnader eller från stadsbyggnadsuppdrag.

Arkitekt, med 5-7 års relevant projekterfarenhet från arkitektkontor eller motsvarande, efter examen på magisternivå. God förmåga att gestalta, illustrera och kommunicera idéer. Erfarenhet som handläggare i projekt, ledning av medarbetare och samverkan med andra konsulter.

Arkitekt, med 7-10 års relevant projekterfarenhet från arkitektkontor eller motsvarande, efter examen på magisternivå. God förmåga att gestalta, illustrera och kommunicera idéer. Erfarenhet som uppdragsansvarig i projekt, ledning av medarbetare och samverkan med andra konsulter.

Arkitektpraktikant för ett års praktikanställning, efter examen på kandidatnivå.

Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift för att klara av arbetet med våra beställare och konsultteam. Andra krav är goda färdigheter i; AutoCad, Revit, Rhino och Adobe Suite.

Vi erbjuder:
På &Rundquist blir du en del av ett litet, personligt och professionellt gäng. Vi värnar om ett informellt arbetsklimat där allas delaktighet är viktig. Vidareutbildning- och utveckling är en självklarhet för oss. Dessutom genomför vi årliga studieresor till intressanta platser. Vi sitter i trivsamma lokaler på Renstiernas gata 12 på Södermalm i Stockholm.
&Rundquist har kollektivavtal och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring.

Vi utvärderar löpande dock inte under semesterperioden. Ansökan, med CV och portfolio max 10 MB sänds till anna.gullberg@rundquist.se
Sista ansökningsdag är 31/8 2022.

Välkommen med din ansökan!

 

 
 

SILVER I TÄVLING OM VÄDERSKYDD

 

Vårt förslag ”Tur i skur” vann tyvärr inte men kom på en hedersam 2:a plats i tävlingen om nya väderskydd i Göteborg. Vi gratulerar Gottlieb Paludan till välförtjänt vinst!

2022-07-04

 
 

NY STYRELSEORDFÖRANDE

 

Per Ling-Vannerus har valts till ny styrelseordförande i Rundquist arkitekter ab som ett led i att fortsatt utveckla verksamheten med högkvalitativ gestaltning i det offentliga rummet, i staden och på resan. Per är seniorkonsult i planerings- och ledningsfrågor i större projekt, var tidigare chef för Stora projekt på Trafikverket och kom dessförinnan från en position som chef Infrastruktur på Stockholms Hamnar. Även Anna Gullberg, kontorschef på &Rundquist, har valts in som ny ledamot i styrelsen som utöver Per och Anna utgörs av Henrik Rundquist (vd) och Peter Sundin.

2022-06-30

 

 
 

BRO ÖVER NYNÄSVÄGEN PÅ SAMRÅD

 

Vi har under våren arbetat med en ny välbehövlig gång- och cykelbro som kopplar ihop Slakthusområdet med Blåsut över Nynäsvägen. Bron är nu ute på samråd som en del av detaljplanen för Evenemangskvarteren i Slakthusområdet!

2022-05-22

 
 

BRONS TILL BRON TOPOS

 

I tävlingen om ny bro över Rönne Å har vi i team med ELU, TBS, BLACK och Nivå arbetat fram förslaget Topos – ett böljande trälandskap av tvärspända träplattor som kopplar samman parkområdena på båda sidor ån och samtidigt bildar en rak koppling för den korsande kollektivtrafiken. Det blev tyvärr ingen seger, men förslaget blev utvalt och kom på en hedersam tredjeplats i konkurrens med en mängd andra spännande förslag! Vi gratulerar vinnarna Atelier Entropic SL – Degree of freedom AS!

 
 

BRO NOMINERAD TILL ARKITEKTURPRIS

 

Vår bro över Varnan och stadsparken i Kristinehamn är nominerade till Sveriges Arkitekter Värmland Arkitekturpris. SAVA är ett arkitekturpris som delas ut vartannat år till ett projekt i Värmland. Priset tilldelas ett projekt inom områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Priset delas ut i mitten av januari 2022.

Foto: Kasper Dudzik

2021-12-09

 
 

VÄLKOMMEN MARTIN!

 

Vi hälsar Martin Gabrielsson varmt välkommen tillbaka till kontoret! Martin har tagit sin masterexamen vid KTH efter att tidigare praktiserat hos oss.

2021-10-19

 
 
 
FLER INLÄGG > 1 2 3 16

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE