DAGS FÖR FÖRNYELSE!

 

Efter 18 år i Söders Hantverkshus vid Tjärhovsplan på Söder går flyttlasset till ett annat fint industrihus i ny stadsdel. Från november återfinns vi vid Textiltorget i Hammarby sjöstad där Fabege iordningställer ”Gottfried Westlings Ask och Påsfabrik” från 1955 till ett modernt kontorshus.
Fint att nu komma närmare verkligheten i våra stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt i Stockholms ”milleniering”!

Bild: Fabege

24-03-21

 
 

AVGJORD TÄVLING HEMMESTA VATTENTORN

 

Under hösten 2023 har &Rundquist deltagit i en allmän projekttävling anordnad av Värmdö kommun. Tävlingens syfte var att utforma och placera Hemmestas nya vattentorn och marken runt tornet.

Av drygt 150 bidrag fick &Rundquists bidrag ”Virveln” hedersomnämnande. Juryn gav följande motivering:
”Virvel har en smäcker vriden form som bygger vidare på det traditionella vattentornet. I den enkla och samlade formen får alla funktioner plats. Juryn vill ge en särskild eloge för utemiljön där skyddet av hällmarken och behovet av platser att vistas på balanserats på ett föredömligt sätt.”

24-02-07

 
 

&RUNDQUIST LEDER VIDARE!

 

Vi blickar framåt! I takt med att vi blivit fler har vi rullat igång en förnyelse av ledningen som bygger en stabil grund för de kommande åren. Ett bredare ledarskap väl förankrat i uppdragen för att forma framtidens miljöer, i staden och på resan.

En liten grupp med tre är nu ett helt ledningsteam med åtta! Hälsar Henrik Rundquist/vd och partner, Anna Gullberg/kontorschef och partner, Peter Sundin/partner, Lisa Sinclair, Petter Forsberg, Delia Moldoveanu, Erik Griffiths och Elsa Wifstrand Krusin.

 

23-12-20

 
 

BRO FÖR SALTSJÖBANAN UTE PÅ SAMRÅD

 

Vår bro för Saltsjöbanas upphöjning i Nacka är nu ute på samråd för järnvägsplan!

Uppgiften har varit att skapa ett stark skulpturalt landmärke i det nya Planiaområdet, där stor vikt ska läggas på rummen under bron. Formen visar en modern tolkning av de klassiska valven som utgjort en arkitektonisk grund för järnvägsarkitekturen sedan spårtrafikens barndom. Valvens repetitiva rytm tecknar sig både för dem som rör sig på Värmdövägen, längsmed bron och för tågen som rör sig över den. Under bron skapar valven en serie rum i en pelarsal, där omsorgsfullt formade offentliga platser ger nytt liv till gaturummet. Sickla får en ny, stark ryggrad, som i en vågrörelse rör sig mot Kyrkvikens stränder.

Beställare är Nacka kommun och projektet genomförs i samråd med Trafikförvaltningen. &Rundquist ansvarar för brogestaltning och Bjerking ansvarar för teknikfrågor och landskapsarkitektur.

23-09-27

 
 

&R PÅ UIA WORLD CONGRESS

 

Erik Griffiths representerar &Rundquist på UIA World Congress of Architects i Köpenhamn, på inbjudan av Nederländernas utrikesdepartementet och deras Regional Business Development Team Nordics & Baltics.

23-07-05

 
 

MER SPÅRVÄG I UPPSALA

 

I Uppsalas planering för ny spårväg har &Rundquist varit engagerad under flera år med olika delar: broutformning i olika lägen, framför allt med bron vid Ultuna som går genom Fyrisåns känsliga dalgång, programhandling för hela spårsystemet och gestaltning av ny depå.

Det fina samarbete som vi haft med Systra, Treeline och White för programhandlingen får nu sin fortsättning i ett nytt långsiktigt uppdrag med en större konsultorganisation för spårvägens utbyggnad.

Nu startar vi och jobbar tillsammans till 2031! – Systra, Bjerking, Treeline, White, Lindahl, Consoden, &Rundquist

23-06-30

 

 
 

DANDERYDS SJUKHUS UTE PÅ SAMRÅD

 

Ett sjukhus ska ständigt kunna utvecklas för att möta de förändrade vårdbehoven hos en växande befolkning. Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och förutsättningarna för dess framtida framgång behöver säkerställas och förtydligas.

För en långsiktig utveckling av sjukhusområdet med sin omgivning har Region Stockholm genom sitt fastighetsbolag Locum tillsammans med Danderyds kommun upprättad ett förslag till planprogram som beskriver inriktningen för kommande detaljplanering.

&Rundquist i samarbete med Tyréns har fått i uppdrag att arbeta fram underlag till planprogrammet. Utifrån ett antal kritiska frågor har förslaget formats för att lägga grunden för en växande vårdverksamhet många år framöver. Hur planerar man idag för framtida okända vårdbehov? Hur ska stadsdelen kring sjukhuset utformas? Hur reser man till och förbi området på ett hållbart sätt? Hur ska den naturrika miljön närmast Edsviken utvecklas? Och hur ska sjukhusområdet bättre integreras med sin omgivning?

Förslaget är ute på samråd fram till 18 juni 2023.

23-05-15

 

 
 

VI BLIR ÄNNU FLER!

 

Vi hälsar Desislava Lavrentieva, Harald Forsmark och Maria Purriños Rodriguez varmt välkomna till kontoret!

23-05-05

 

 
 
 
FLER INLÄGG > 1 2 3 18

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE