BRO FÖR SALTSJÖBANAN UTE PÅ SAMRÅD

 

Vår bro för Saltsjöbanas upphöjning i Nacka är nu ute på samråd för järnvägsplan!

Uppgiften har varit att skapa ett stark skulpturalt landmärke i det nya Planiaområdet, där stor vikt ska läggas på rummen under bron. Formen visar en modern tolkning av de klassiska valven som utgjort en arkitektonisk grund för järnvägsarkitekturen sedan spårtrafikens barndom. Valvens repetitiva rytm tecknar sig både för dem som rör sig på Värmdövägen, längsmed bron och för tågen som rör sig över den. Under bron skapar valven en serie rum i en pelarsal, där omsorgsfullt formade offentliga platser ger nytt liv till gaturummet. Sickla får en ny, stark ryggrad, som i en vågrörelse rör sig mot Kyrkvikens stränder.

Beställare är Nacka kommun och projektet genomförs i samråd med Trafikförvaltningen. &Rundquist ansvarar för brogestaltning och Bjerking ansvarar för teknikfrågor och landskapsarkitektur.

23-09-27

 
 

&R PÅ UIA WORLD CONGRESS

 

Erik Griffiths representerar &Rundquist på UIA World Congress of Architects i Köpenhamn, på inbjudan av Nederländernas utrikesdepartementet och deras Regional Business Development Team Nordics & Baltics.

23-07-05

 
 

MER SPÅRVÄG I UPPSALA

 

I Uppsalas planering för ny spårväg har &Rundquist varit engagerad under flera år med olika delar: broutformning i olika lägen, framför allt med bron vid Ultuna som går genom Fyrisåns känsliga dalgång, programhandling för hela spårsystemet och gestaltning av ny depå.

Det fina samarbete som vi haft med Systra, Treeline och White för programhandlingen får nu sin fortsättning i ett nytt långsiktigt uppdrag med en större konsultorganisation för spårvägens utbyggnad.

Nu startar vi och jobbar tillsammans till 2031! – Systra, Bjerking, Treeline, White, Lindahl, Consoden, &Rundquist

23-06-30

 

 
 

DANDERYDS SJUKHUS UTE PÅ SAMRÅD

 

Ett sjukhus ska ständigt kunna utvecklas för att möta de förändrade vårdbehoven hos en växande befolkning. Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och förutsättningarna för dess framtida framgång behöver säkerställas och förtydligas.

För en långsiktig utveckling av sjukhusområdet med sin omgivning har Region Stockholm genom sitt fastighetsbolag Locum tillsammans med Danderyds kommun upprättad ett förslag till planprogram som beskriver inriktningen för kommande detaljplanering.

&Rundquist i samarbete med Tyréns har fått i uppdrag att arbeta fram underlag till planprogrammet. Utifrån ett antal kritiska frågor har förslaget formats för att lägga grunden för en växande vårdverksamhet många år framöver. Hur planerar man idag för framtida okända vårdbehov? Hur ska stadsdelen kring sjukhuset utformas? Hur reser man till och förbi området på ett hållbart sätt? Hur ska den naturrika miljön närmast Edsviken utvecklas? Och hur ska sjukhusområdet bättre integreras med sin omgivning?

Förslaget är ute på samråd fram till 18 juni 2023.

23-05-15

 

 
 

VI BLIR ÄNNU FLER!

 

Vi hälsar Desislava Lavrentieva, Harald Forsmark och Maria Purriños Rodriguez varmt välkomna till kontoret!

23-05-05

 

 
 

KONTORET FORTSÄTTER ATT VÄXA!

 

Vi förstärker vårt team med ytterligare duktiga kollegor och välkomnar Andreas Sandberg, Mikael Svensson, Adriana Heglewicz och Erik Aspengren till kontoret.

23-02-20

 
 

STADEN VÄXER KRING NYBODA TRAFIKPLATS

 

När den täta staden växer utanför Stockholms tullar möter den miljöer som idag domineras av infrastrukturens landskap. &Rundquist, i samarbete med Mandaworks, har tilldelats uppdraget att utveckla området i och kring Nyboda trafikplats till en mer integrerad stadsmiljö där kopplingarna mellan Midsommarkransen, Liljeholmen, Västberga och Årstaberg stärks. Trafikleder omvandlas till urbana stråk och lägen för verksamheter, bostäder, park och platser ska formas.

Uppdraget blir en naturlig förlängning av teamet &Rundquist Mandaworks pågående arbete med stadsutveckling längs Södertäljevägen, Liljeholmen.

23-02-05

 
 

SÄG HEJ TILL VÅRA NYA KOLLEGOR!

 

Vi startar upp det nya året med att hälsa våra nya kollegor Yupeng Lian Ryan, Amelie Rydqvist och Kristina Stonkutė välkommen till kontoret. Alla tre kommer att ingå i teamet som jobbar med utformningen av fyra nya tunnelbanestationer på linjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan.
Varmt välkomna!

23-01-20

 
 
 
FLER INLÄGG > 1 2 3 17

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE