WHITE &R UTVECKLAR GULLMARSPLAN

 

Vi är glada för tilldelningen av ett nytt stadsbyggnadsuppdrag i norra delen av Söderstaden, Stockholm. Arbetet syftar till att ta fram en strukturplan för utvecklingen av området Gullmarsplan – Nynäsvägen till ett nav för södra Stockholm med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser som ger ett tryggt och levande stadsliv dygnet runt.

Vi ser fram emot detta spännande uppdrag som vi gör i samarbete med White Arkitekter!

2021-07-06

 
 

NOMINERING STÅLBYGGNADSPRISET

 

Folke Bernadottes bro är ett av de nominerade projekten till Stålbyggnadspriset 2021!

2021-06-17

 
 

STRUKTURPLAN I CENTRALA SKÄRHOLMEN

 

Vi har, tillsammans med White Arkitekter och Tyréns trafik, arbetat fram en strukturplan för utvecklingen av Skärholmens centrala delar till en tät stadsmiljö med ett sammankopplande gatunät och ett blandat innehåll.

Med stöd i detta strukturplanearbete, har en detaljplanprocess påbörjat i november 2020 som syftar till att utveckla Måsholmstorget och delar av Vårbergsvägen. Detaljplanesamråd är planerat till hösten 2021.

2021-05-06

 
 

NU BYGGS KISTAGRENEN

 

Nu byggs Kistagrenen och de första stationerna, Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, och Bromma flygplats är snart klara för användning. Vi har arbetat med Kistagrenen i flera år, från gestaltningsprogram till detaljprojektering av hållplatsutrustning och plattformar och det känns väldigt kul att se resultat av det långa arbetet! Vi arbetar nu vidare med de sista åtta stationerna till Helenelund, som kommer utföras genom generalentreprenad.

2021-02-19

 
 

BAKOM BILDERNA

 

Visionsbilder är en viktig del av vårt arbete då det ger oss möjlighet att visa hur vi tänker oss att rummen vi skapar ska utformas och upplevas. Det ligger mycket arbete bakom att göra bilderna så realistiska och inlevelsefulla som möjligt, i en artikel för Nya Tunnelbanan berättar vår kollega Camilla Nordquist om hur vi arbetar med visionsbilder för stationerna längs Gula Linjen.

2021-02-19

 
 

NY BRO – KRISTINEHAMN

 

Vår bro i Kristinehamn färdigställdes förra året och har nu blivit ett etablerat stråk över Varnan.
Att forma rum för människan i vardagens rörelser är det vi arbetar med, och det är alltid spännande att se projekten i användning!

2021-01-19

 
 

BROINVIGNING I SUNDSVALL

 

Storbron över Selångersån i centrala Sundsvall är nu invigd! Den nya bron är tänkt att förbättra trafikflödena och bli en starkare koppling till stadens stråk då den möjliggör gång- och cykeltrafik på bägge sidor. Bron är en betongbro med stålpelare, dess undersida är gjuten i ett fassetterat mönster, som tar upp pelarstödens v-form. Passagerna längs kajen har bearbetats i och med den nya bron, och med en förbättrad ljussättning är tanken att passagerna längs vattnet ska bli mer tillgängliga och trygga.

2020-11-13

 
 

BROVINST I LINKÖPING!

 

Vi har vunnit ett parallellt uppdrag anordnat av Linköpings kommun, om en ny bro vid Tinnisbadet i Linköping! Behovet av en ny brokoppling uppstår då området kring Tinnisbadet rustas upp med nytt badhus och badpark samt nya bostäder och nytt skolområde. Förslaget som utgörs av en fackverkskonstruktion i limträ är framtaget i team med Tyréns, i arbetet har vi varit ansvarig broarkitekt.

I gestaltningen av bron har vi arbetat med att skapa en avläsbar rumsskapande träkonstruktion, vilket ger bron en tydlig gestalt i det större öppna rummet mot parken och i den täta vegetationen i bäckravinen. I dagsljus skapas ett intressant skuggspel när man rör sig över bron, när mörkret faller blir bron en lysande lykta uppe bland trädkronorna. Vi tycker att det är väldigt kul att få arbeta vidare med denna bro i trä, framtidens material!

Utdrag ur juryns utlåtande: ”Förslaget visar ett formspråk med ett tydligt arkitektoniskt uttryck som samspelar både med det storskaliga landskapsrummet och ravinmiljön samtidigt som den upplevs både rumslig och trygg i den nära skalan. Kopplingen till uttrycket i simhallens takkonstruktion samt upplevelsen av brons form och uttryck i mörker bidrar till förslagets stora kvaliteter.”

2020-10-21

 
 
 
FLER INLÄGG > 1 2 3 15

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE