BRO NOMINERAD TILL ESDA!

 

Vår bro över Varnan i Kristinehamn har utsetts som Sveriges finalist i The European Steel Design Award!  Priset delas ut vartannat år av branschorganisationen ECCS, the European Convention for Constructional Steelwork för att främja och uppmuntra kreativ användning av stål inom arkitektur.

”Vi är glada över samarbetet och stolta över nomineringen. Brons arkitektur är ett uttryck för det konstruktiva systemet med bärande stållådor i sidorna, vilka bildar en rörelse av triangulära volymer. Tanken var att bron ska vara ”enkel”, i ordets mest positiva bemärkelse, som innebär att den inte tar hela rummet i anspråk genom överdrivet stora gester. En oväntad dynamik i upplevelsen skapas då brospannet öppnar sig och vyer ges över parken, vattnet och in mot staden”, säger Erik Griffiths, ansvarig arkitekt på &Rundquist.

Ord från juryn: ”This origami-style sculpture beautifully contributes to the landscape bridging the river. The very appropriate use of weathering steel and the integrated design accomplish this folded master piece of a footbridge.”

2021-08-25

 
 

BRO WAF FINALIST!

 

Vi är glada att Folke Bernadottes bro har blivit utvald som en av finalisterna i World Architecture Festival Award, i kategorin Transport – Completed Buildings. WAF – ”The World Architecture Festival” är världens största internationella event inom arkitektur. Årets vinnare kommer att meddelas under WAF festivalen i Lissabon i december. Foto: Johan Jeppson/TT Nyhetsbyrån

2021-08-20

 
 

WHITE &R UTVECKLAR GULLMARSPLAN

 

Vi är glada för tilldelningen av ett nytt stadsbyggnadsuppdrag i norra delen av Söderstaden, Stockholm. Arbetet syftar till att ta fram en strukturplan för utvecklingen av området Gullmarsplan – Nynäsvägen till ett nav för södra Stockholm med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser som ger ett tryggt och levande stadsliv dygnet runt.

Vi ser fram emot detta spännande uppdrag som vi gör i samarbete med White Arkitekter!

2021-07-06

 
 

NOMINERING STÅLBYGGNADSPRISET

 

Folke Bernadottes bro är ett av de nominerade projekten till Stålbyggnadspriset 2021!

2021-06-17

 
 

STRUKTURPLAN I CENTRALA SKÄRHOLMEN

 

Vi har, tillsammans med White Arkitekter och Tyréns trafik, arbetat fram en strukturplan för utvecklingen av Skärholmens centrala delar till en tät stadsmiljö med ett sammankopplande gatunät och ett blandat innehåll.

Med stöd i detta strukturplanearbete, har en detaljplanprocess påbörjat i november 2020 som syftar till att utveckla Måsholmstorget och delar av Vårbergsvägen. Detaljplanesamråd är planerat till hösten 2021.

2021-05-06

 
 

NU BYGGS KISTAGRENEN

 

Nu byggs Kistagrenen och de första stationerna, Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, och Bromma flygplats är snart klara för användning. Vi har arbetat med Kistagrenen i flera år, från gestaltningsprogram till detaljprojektering av hållplatsutrustning och plattformar och det känns väldigt kul att se resultat av det långa arbetet! Vi arbetar nu vidare med de sista åtta stationerna till Helenelund, som kommer utföras genom generalentreprenad.

2021-02-19

 
 

BAKOM BILDERNA

 

Visionsbilder är en viktig del av vårt arbete då det ger oss möjlighet att visa hur vi tänker oss att rummen vi skapar ska utformas och upplevas. Det ligger mycket arbete bakom att göra bilderna så realistiska och inlevelsefulla som möjligt, i en artikel för Nya Tunnelbanan berättar vår kollega Camilla Nordquist om hur vi arbetar med visionsbilder för stationerna längs Gula Linjen.

2021-02-19

 
 

NY BRO – KRISTINEHAMN

 

Vår bro i Kristinehamn färdigställdes förra året och har nu blivit ett etablerat stråk över Varnan.
Att forma rum för människan i vardagens rörelser är det vi arbetar med, och det är alltid spännande att se projekten i användning!

2021-01-19

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 2 3 4 5 17

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE