SILVER I TÄVLING OM VÄDERSKYDD

 

Vårt förslag ”Tur i skur” vann tyvärr inte men kom på en hedersam 2:a plats i tävlingen om nya väderskydd i Göteborg. Vi gratulerar Gottlieb Paludan till välförtjänt vinst!

2022-07-04

 
 

NY STYRELSEORDFÖRANDE

 

Per Ling-Vannerus har valts till ny styrelseordförande i Rundquist arkitekter ab som ett led i att fortsatt utveckla verksamheten med högkvalitativ gestaltning i det offentliga rummet, i staden och på resan. Per är seniorkonsult i planerings- och ledningsfrågor i större projekt, var tidigare chef för Stora projekt på Trafikverket och kom dessförinnan från en position som chef Infrastruktur på Stockholms Hamnar. Även Anna Gullberg, kontorschef på &Rundquist, har valts in som ny ledamot i styrelsen som utöver Per och Anna utgörs av Henrik Rundquist (vd) och Peter Sundin.

2022-06-30

 

 
 

BRO ÖVER NYNÄSVÄGEN PÅ SAMRÅD

 

Vi har under våren arbetat med en ny välbehövlig gång- och cykelbro som kopplar ihop Slakthusområdet med Blåsut över Nynäsvägen. Bron är nu ute på samråd som en del av detaljplanen för Evenemangskvarteren i Slakthusområdet!

2022-05-22

 
 

BRONS TILL BRON TOPOS

 

I tävlingen om ny bro över Rönne Å har vi i team med ELU, TBS, BLACK och Nivå arbetat fram förslaget Topos – ett böljande trälandskap av tvärspända träplattor som kopplar samman parkområdena på båda sidor ån och samtidigt bildar en rak koppling för den korsande kollektivtrafiken. Det blev tyvärr ingen seger, men förslaget blev utvalt och kom på en hedersam tredjeplats i konkurrens med en mängd andra spännande förslag! Vi gratulerar vinnarna Atelier Entropic SL – Degree of freedom AS!

 
 

BRO NOMINERAD TILL ARKITEKTURPRIS

 

Vår bro över Varnan och stadsparken i Kristinehamn är nominerade till Sveriges Arkitekter Värmland Arkitekturpris. SAVA är ett arkitekturpris som delas ut vartannat år till ett projekt i Värmland. Priset tilldelas ett projekt inom områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Priset delas ut i mitten av januari 2022.

Foto: Kasper Dudzik

2021-12-09

 
 

VÄLKOMMEN MARTIN!

 

Vi hälsar Martin Gabrielsson varmt välkommen tillbaka till kontoret! Martin har tagit sin masterexamen vid KTH efter att tidigare praktiserat hos oss.

2021-10-19

 
 

PARALLELLT UPPDRAG I GÖTEBORG

 

I team med Erséus Arkitekter och Degree of Freedom har vi tilldelats det parallella uppdraget för utformningen av mittuppgången till Västlänkens station Centralen i Göteborg.

Stationen, som kommer stå klar vid Västlänkens invigning i december 2026, får ett strategiskt läge i Centralenområdet vid foten av den nya Hisingsbron. Byggnaden blir stationsområdets naturliga port från norr och kommer fungera som huvudentré till Västlänken. Den blir en effektiv länk mellan regionala tåg, Centralstationen och Göteborgs kollektivtrafik.

Av 28 inskickade förslag har totalt fyra team valts ut under kvalificeringsprocessen som letts av Jernhusen AB med stöd av Göteborgs stad, NCC och Per Bornstein sakkunnig arkitekt.

2021-10-12

 
 

NYTT UPPDRAG!

 

Sen i våras 2021 arbetar vi tillsammans med WSP i ett uppdrag som handlar om att ta fram lösningar för en säkrare utrymning av resenärerna i den befintliga tunnelbanans undermarkstationer.

Förutom att lösningarna ska öka säkerheten på stationerna, är det viktigt att de integreras väl i den befintliga miljön och tar hänsyn till kulturvärden, den gestaltning och konst som Stockholms tunnelbana är världskänd för. Här har vi som arkitekter en viktig och spännande roll!

2021-09-06

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 2 3 4 5 18

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE