BRO NOMINERAD TILL ARKITEKTURPRIS

 

Vår bro över Varnan och stadsparken i Kristinehamn är nominerade till Sveriges Arkitekter Värmland Arkitekturpris. SAVA är ett arkitekturpris som delas ut vartannat år till ett projekt i Värmland. Priset tilldelas ett projekt inom områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Priset delas ut i mitten av januari 2022.

Foto: Kasper Dudzik

2021-12-09

 
 

VÄLKOMMEN MARTIN!

 

Vi hälsar Martin Gabrielsson varmt välkommen tillbaka till kontoret! Martin har tagit sin masterexamen vid KTH efter att tidigare praktiserat hos oss.

2021-10-19

 
 

PARALLELLT UPPDRAG I GÖTEBORG

 

I team med Erséus Arkitekter och Degree of Freedom har vi tilldelats det parallella uppdraget för utformningen av mittuppgången till Västlänkens station Centralen i Göteborg.

Stationen, som kommer stå klar vid Västlänkens invigning i december 2026, får ett strategiskt läge i Centralenområdet vid foten av den nya Hisingsbron. Byggnaden blir stationsområdets naturliga port från norr och kommer fungera som huvudentré till Västlänken. Den blir en effektiv länk mellan regionala tåg, Centralstationen och Göteborgs kollektivtrafik.

Av 28 inskickade förslag har totalt fyra team valts ut under kvalificeringsprocessen som letts av Jernhusen AB med stöd av Göteborgs stad, NCC och Per Bornstein sakkunnig arkitekt.

2021-10-12

 
 

NYTT UPPDRAG!

 

Sen i våras 2021 arbetar vi tillsammans med WSP i ett uppdrag som handlar om att ta fram lösningar för en säkrare utrymning av resenärerna i den befintliga tunnelbanans undermarkstationer.

Förutom att lösningarna ska öka säkerheten på stationerna, är det viktigt att de integreras väl i den befintliga miljön och tar hänsyn till kulturvärden, den gestaltning och konst som Stockholms tunnelbana är världskänd för. Här har vi som arkitekter en viktig och spännande roll!

2021-09-06

 
 

BRO NOMINERAD TILL ESDA!

 

Vår bro över Varnan i Kristinehamn har utsetts som Sveriges finalist i The European Steel Design Award!  Priset delas ut vartannat år av branschorganisationen ECCS, the European Convention for Constructional Steelwork för att främja och uppmuntra kreativ användning av stål inom arkitektur.

”Vi är glada över samarbetet och stolta över nomineringen. Brons arkitektur är ett uttryck för det konstruktiva systemet med bärande stållådor i sidorna, vilka bildar en rörelse av triangulära volymer. Tanken var att bron ska vara ”enkel”, i ordets mest positiva bemärkelse, som innebär att den inte tar hela rummet i anspråk genom överdrivet stora gester. En oväntad dynamik i upplevelsen skapas då brospannet öppnar sig och vyer ges över parken, vattnet och in mot staden”, säger Erik Griffiths, ansvarig arkitekt på &Rundquist.

Ord från juryn: ”This origami-style sculpture beautifully contributes to the landscape bridging the river. The very appropriate use of weathering steel and the integrated design accomplish this folded master piece of a footbridge.”

2021-08-25

 
 

BRO WAF FINALIST!

 

Vi är glada att Folke Bernadottes bro har blivit utvald som en av finalisterna i World Architecture Festival Award, i kategorin Transport – Completed Buildings. WAF – ”The World Architecture Festival” är världens största internationella event inom arkitektur. Årets vinnare kommer att meddelas under WAF festivalen i Lissabon i december. Foto: Johan Jeppson/TT Nyhetsbyrån

2021-08-20

 
 

WHITE &R UTVECKLAR GULLMARSPLAN

 

Vi är glada för tilldelningen av ett nytt stadsbyggnadsuppdrag i norra delen av Söderstaden, Stockholm. Arbetet syftar till att ta fram en strukturplan för utvecklingen av området Gullmarsplan – Nynäsvägen till ett nav för södra Stockholm med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser som ger ett tryggt och levande stadsliv dygnet runt.

Vi ser fram emot detta spännande uppdrag som vi gör i samarbete med White Arkitekter!

2021-07-06

 
 

NOMINERING STÅLBYGGNADSPRISET

 

Folke Bernadottes bro är ett av de nominerade projekten till Stålbyggnadspriset 2021!

2021-06-17

 
 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE