DANDERYDS SJUKHUS UTE PÅ SAMRÅD

 

Ett sjukhus ska ständigt kunna utvecklas för att möta de förändrade vårdbehoven hos en växande befolkning. Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och förutsättningarna för dess framtida framgång behöver säkerställas och förtydligas.

För en långsiktig utveckling av sjukhusområdet med sin omgivning har Region Stockholm genom sitt fastighetsbolag Locum tillsammans med Danderyds kommun upprättad ett förslag till planprogram som beskriver inriktningen för kommande detaljplanering.

&Rundquist i samarbete med Tyréns har fått i uppdrag att arbeta fram underlag till planprogrammet. Utifrån ett antal kritiska frågor har förslaget formats för att lägga grunden för en växande vårdverksamhet många år framöver. Hur planerar man idag för framtida okända vårdbehov? Hur ska stadsdelen kring sjukhuset utformas? Hur reser man till och förbi området på ett hållbart sätt? Hur ska den naturrika miljön närmast Edsviken utvecklas? Och hur ska sjukhusområdet bättre integreras med sin omgivning?

Förslaget är ute på samråd fram till 18 juni 2023.

23-05-15

 

 
 

VI BLIR ÄNNU FLER!

 

Vi hälsar Desislava Lavrentieva, Harald Forsmark och Maria Purriños Rodriguez varmt välkomna till kontoret!

23-05-05

 

 
 

KONTORET FORTSÄTTER ATT VÄXA!

 

Vi förstärker vårt team med ytterligare duktiga kollegor och välkomnar Andreas Sandberg, Mikael Svensson, Adriana Heglewicz och Erik Aspengren till kontoret.

23-02-20

 
 

STADEN VÄXER KRING NYBODA TRAFIKPLATS

 

När den täta staden växer utanför Stockholms tullar möter den miljöer som idag domineras av infrastrukturens landskap. &Rundquist, i samarbete med Mandaworks, har tilldelats uppdraget att utveckla området i och kring Nyboda trafikplats till en mer integrerad stadsmiljö där kopplingarna mellan Midsommarkransen, Liljeholmen, Västberga och Årstaberg stärks. Trafikleder omvandlas till urbana stråk och lägen för verksamheter, bostäder, park och platser ska formas.

Uppdraget blir en naturlig förlängning av teamet &Rundquist Mandaworks pågående arbete med stadsutveckling längs Södertäljevägen, Liljeholmen.

23-02-05

 
 

SÄG HEJ TILL VÅRA NYA KOLLEGOR!

 

Vi startar upp det nya året med att hälsa våra nya kollegor Yupeng Lian Ryan, Amelie Rydqvist och Kristina Stonkutė välkommen till kontoret. Alla tre kommer att ingå i teamet som jobbar med utformningen av fyra nya tunnelbanestationer på linjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan.
Varmt välkomna!

23-01-20

 
 

TOPP TRE I SUNDSVALL

 

Vårt förslag Måttfull placerade sig topp tre i tvåstegstävlingen om en ny gångkoppling över spår vid Sundsvalls Centralstation. Uppgiften var att skapa en planskild gångförbindelse mellan det gamla stationshuset och plattformarna, med möjlighet till en framtida förlängning av passagen. Med stor respekt för byggnadsminnet, Zettervalls stationshus från 1925, gör förslaget Måttfull minsta möjliga avtryck på marken och låter anslutningsbyggnadens entré landa i en låg volym på torget bredvid stationshuset. Bron formar en sammanhållen rumssekvens som tydligt beskriver rörelsen uppåt och framåt över spåren till plattformarna, nära och överskådligt. En respektfull men tydlig och karaktärsfull länk mellan det nya och gamla. Förslaget maximerar användningen av trä, vilket ger ett varmt och karaktäristiskt uttryck, samtidigt som det knyter an till lokala byggnadstraditioner. Ingen vinst tyvärr, men vi gratulerar WSP och Dissing + Weitling för det vinnande förslaget Portamento.

2022-12-20

 
 

VÄLKOMMEN OSCAR!

 

Vi har en ny praktikant, Oscar Sundström. Oscar kommer från LTH och har en kandidatexamen i arkitektur. Varmt välkommen Oscar!

 

 

 

 
 

SPADTAG I STADSGÅRDEN

 

Härom veckan togs första spadtaget för Stadsgårdshamnens nya elanslutningsstationer som vi gestaltat och ritat förfrågningsunderlag och bygglov för. Stationerna byggs för att ge kryssninsgsfartyg möjlighet att elansluta, och på så sätt minska utsläpp och buller när fartygen ligger inne. Den mindre av de två stationerna ligger inom hamnens säkerhetszon inpassad mellan bilramper och hamnutrustning och den arkitektoniska idén är att omsluta de staplade teknikmodulerna med ett sammanhållet men genombrutet flätverk av stålplåt, som ansluter till hamnens karaktär med olika stålkonstruktioner men formas med en högre förädlingsgrad och kvalitet i uttrycket. En sammanhållen form, i det brokiga kajrummet.  Den andra, större stationen ligger längst österut på kajen nedanför Fåfängans berg och gestaltningsidén är att inordna teknikmodulerna med sitt tekniska och lite tillfälliga uttryck bakom en skärm av sten som skapar lugn och ordning på den exponerade platsen mot Stockholms vattenrum. Det bakomliggande bergets karaktär flyttas fram genom en vägg av sten, fasaderna utgörs av en gabionvägg fylld med stenkross från bygget av Norviks hamn.

2022-09-13

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 2 3 4 18

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE