PLAKETT PÅ BRO

 

Folke Bernadottes bro har fått en graverad bronsplakett monterad efter vinsten i Årets Stockholmsbyggnad 2020. Fint att folkets röst och uppskattning nu är en del av bron.
Folkes bro – folkets bro!

 
 

ÅRETS STOCKHOLMSBYGGNAD 2020!

 

Folke Bernadottes bro över Djurgårdsbrunnsviken vann Årets Stockholmsbyggnad 2020! Vi är mycket glada över priset, tack till alla som röstat!

 
 

NYTT UPPDRAG – STADSUTVECKLING

 

Vi fått i uppdrag av Stockholms stad och Jernhusen att ta fram en strukturplan för Södertäljevägen i Liljeholmen. Planen syftar till att utreda hur Södertäljevägen kan omvandlas från trafikled till urbant stråk med arbetsplatser, bostäder, service och trygga parker och torg som förenar Liljeholmens stadsdelar och möter Södermalm.
Vi ser fram emot detta spännande uppdrag som vi gör i samarbete med Mandaworks, Trivector och Svefa!

 
 

BROLYFT I KRISTINEHAMN

 

Vår bro över Varnan i Kristinehamn har nu lyfts på plats! Den nya gång- och cykelbron i stål spänner ca 25 meter över vattnet och kommer att utgöra en viktig länk till den nya stadsparken. Foto: Lars-Åke Persson, Stål & rörmontage

 

 
 

BROAR FÖR SPÅRVÄG I UPPSALA

 

Uppsala kommun och Region Uppsala planerar för ny spårväg Uppsala C-Bergsbrunna och ett antal nya broar behövs längs sträckningen. Vi har i samarbete med Bjerking har fått uppdragen att utforma ny bro vid Ångström, ny bro över Fyrisån vid Ultuna och ny faunapassage i Sävja, samt ombyggnad av Islandsbron, inför framtagandet av detaljplaner.

Karta: Uppsala kommun

 
 

FASTIGHETSUTVECKLINGSPLANER

 

Locum tar kontinuerligt fram utvecklingsplaner för sina fastigheter, och vi är glada över att under våren få arbeta med fastighetsutvecklingsplaner för två av dem, Danderyds sjukhus och Rosenlunds sjukhus.

 
 

BYGGSTART AV BRO

 

Nu närmar sig bygget av Tullgarnsbron, en viktig länk för gång- cykel- och biltrafik över Fyrisån i Uppsala. Förslaget för den öppningsbara bron valdes ut i ett parallellt uppdrag 2010. Den övergripande gestaltningsidén är att skapa en modern stadsbro som markerar gränsläget stad-park och visualiserar öppningsfunktionen på ett dynamiskt sätt i både öppet och stängt läge.

 
 

AGADEPÅN NOMINERAD TILL PRIS!

 

Agadepån har blivit nominerad till Trafikverkets arkitekturpris 2019. Vinnaren utses den 10e mars under Arkitekturgalan.
Juryns motivering: ”En underhållslokal för spårtrafik som inte bara fått funktion utan också arkitektonisk omsorg. Arkitekterna har kunnat följa med under hela bygget, vilket ger ett mer genomarbetat resultat. De för lokstallar klassiskt valvformade taken berättar om innehållet, här finns det spårvagnar.”

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 2 3 4 5 6 16

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE