NYA MEDARBETARE!

 

Vi hälsar Zakarias Samad och Hermine Hedreul varmt välkomna till kontoret!

 
 

NYTT PROJEKT – KÄPPALAVERKET

 

Käppalaverket på Lidingö renar avloppsvatten från stora delar av norra och östra Stockholm och en växande befolkning och nya miljökrav kräver att verksamheten utökas och effektiviseras med målet att kunna rena vatten från 900 000 personer till år 2050! Vi har fått förtroendet att arbeta med Projektet 900K, som innebär en ombyggnation av Käppalaverkets befintliga anläggning i berget samt ett antal nya byggnader ovan mark. Vårt arbete inleds i september och hela projektet beräknas vara färdigt för drift 2027.

 
 

PLAKETT PÅ BRO

 

Folke Bernadottes bro har fått en graverad bronsplakett monterad efter vinsten i Årets Stockholmsbyggnad 2020. Fint att folkets röst och uppskattning nu är en del av bron.
Folkes bro – folkets bro!

 
 

ÅRETS STOCKHOLMSBYGGNAD 2020!

 

Folke Bernadottes bro över Djurgårdsbrunnsviken vann Årets Stockholmsbyggnad 2020! Vi är mycket glada över priset, tack till alla som röstat!

 
 

NYTT UPPDRAG – STADSUTVECKLING

 

Vi fått i uppdrag av Stockholms stad och Jernhusen att ta fram en strukturplan för Södertäljevägen i Liljeholmen. Planen syftar till att utreda hur Södertäljevägen kan omvandlas från trafikled till urbant stråk med arbetsplatser, bostäder, service och trygga parker och torg som förenar Liljeholmens stadsdelar och möter Södermalm.
Vi ser fram emot detta spännande uppdrag som vi gör i samarbete med Mandaworks, Trivector och Svefa!

 
 

BROLYFT I KRISTINEHAMN

 

Vår bro över Varnan i Kristinehamn har nu lyfts på plats! Den nya gång- och cykelbron i stål spänner ca 25 meter över vattnet och kommer att utgöra en viktig länk till den nya stadsparken. Foto: Lars-Åke Persson, Stål & rörmontage

 

 
 

BROAR FÖR SPÅRVÄG I UPPSALA

 

Uppsala kommun och Region Uppsala planerar för ny spårväg Uppsala C-Bergsbrunna och ett antal nya broar behövs längs sträckningen. Vi har i samarbete med Bjerking har fått uppdragen att utforma ny bro vid Ångström, ny bro över Fyrisån vid Ultuna och ny faunapassage i Sävja, samt ombyggnad av Islandsbron, inför framtagandet av detaljplaner.

Karta: Uppsala kommun

 
 

FASTIGHETSUTVECKLINGSPLANER

 

Locum tar kontinuerligt fram utvecklingsplaner för sina fastigheter, och vi är glada över att under våren få arbeta med fastighetsutvecklingsplaner för två av dem, Danderyds sjukhus och Rosenlunds sjukhus.

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 3 4 5 6 7 17

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE