BAKOM BILDERNA

 

Visionsbilder är en viktig del av vårt arbete då det ger oss möjlighet att visa hur vi tänker oss att rummen vi skapar ska utformas och upplevas. Det ligger mycket arbete bakom att göra bilderna så realistiska och inlevelsefulla som möjligt, i en artikel för Nya Tunnelbanan berättar vår kollega Camilla Nordquist om hur vi arbetar med visionsbilder för stationerna längs Gula Linjen.

2021-02-19

 
 

NY BRO – KRISTINEHAMN

 

Vår bro i Kristinehamn färdigställdes förra året och har nu blivit ett etablerat stråk över Varnan.
Att forma rum för människan i vardagens rörelser är det vi arbetar med, och det är alltid spännande att se projekten i användning!

2021-01-19

 
 

BROINVIGNING I SUNDSVALL

 

Storbron över Selångersån i centrala Sundsvall är nu invigd! Den nya bron är tänkt att förbättra trafikflödena och bli en starkare koppling till stadens stråk då den möjliggör gång- och cykeltrafik på bägge sidor. Bron är en betongbro med stålpelare, dess undersida är gjuten i ett fassetterat mönster, som tar upp pelarstödens v-form. Passagerna längs kajen har bearbetats i och med den nya bron, och med en förbättrad ljussättning är tanken att passagerna längs vattnet ska bli mer tillgängliga och trygga.

2020-11-13

 
 

BROVINST I LINKÖPING!

 

Vi har vunnit ett parallellt uppdrag anordnat av Linköpings kommun, om en ny bro vid Tinnisbadet i Linköping! Behovet av en ny brokoppling uppstår då området kring Tinnisbadet rustas upp med nytt badhus och badpark samt nya bostäder och nytt skolområde. Förslaget som utgörs av en fackverkskonstruktion i limträ är framtaget i team med Tyréns, i arbetet har vi varit ansvarig broarkitekt.

I gestaltningen av bron har vi arbetat med att skapa en avläsbar rumsskapande träkonstruktion, vilket ger bron en tydlig gestalt i det större öppna rummet mot parken och i den täta vegetationen i bäckravinen. I dagsljus skapas ett intressant skuggspel när man rör sig över bron, när mörkret faller blir bron en lysande lykta uppe bland trädkronorna. Vi tycker att det är väldigt kul att få arbeta vidare med denna bro i trä, framtidens material!

Utdrag ur juryns utlåtande: ”Förslaget visar ett formspråk med ett tydligt arkitektoniskt uttryck som samspelar både med det storskaliga landskapsrummet och ravinmiljön samtidigt som den upplevs både rumslig och trygg i den nära skalan. Kopplingen till uttrycket i simhallens takkonstruktion samt upplevelsen av brons form och uttryck i mörker bidrar till förslagets stora kvaliteter.”

2020-10-21

 
 

BRO I OXBERG AVGJORD

 

Nu är tävlingen om ny väg- och järnvägsbro i Oxberg avgjord. Vårt förslag ”Trätoppar”, som vi gjorde i samarbete med Nivå Landskapsarkitektur, ELU konstruktion, Black Ljusdesign samt Roberto Crocetti, finns nu att se på Sveriges Arkitekters hemsida. ”Trätoppar” utmanar de traditionella konstruktionstyperna för järnvägsbroar, och visar på innovativa sätt att använda trä, ett hållbart material med stark historisk förankring på platsen. Tvvärr tog vi inte hem segern denna gång, men vi vill gratulera vinnareamet som utgjordes av COWI – Dissing+Weitling!

Utdrag ur juryns utlåtande: ”Trätoppar anknyter till den lokala trätraditionen i Oxberg, samtidigt som förslaget visar vägen mot nya sätt att bygga järnvägsbroar. Broarna i tjärbehandlat trä blir en självklar del av den omgivande tallskogen och är ett mycket vackert och poetiskt tillägg till Österdalälvens dalgång.”

2020-10-19

 
 

NYA MEDARBETARE!

 

Vi hälsar Zakarias Samad och Hermine Hedreul varmt välkomna till kontoret!

 
 

NYTT PROJEKT – KÄPPALAVERKET

 

Käppalaverket på Lidingö renar avloppsvatten från stora delar av norra och östra Stockholm och en växande befolkning och nya miljökrav kräver att verksamheten utökas och effektiviseras med målet att kunna rena vatten från 900 000 personer till år 2050! Vi har fått förtroendet att arbeta med Projektet 900K, som innebär en ombyggnation av Käppalaverkets befintliga anläggning i berget samt ett antal nya byggnader ovan mark. Vårt arbete inleds i september och hela projektet beräknas vara färdigt för drift 2027.

 
 

PLAKETT PÅ BRO

 

Folke Bernadottes bro har fått en graverad bronsplakett monterad efter vinsten i Årets Stockholmsbyggnad 2020. Fint att folkets röst och uppskattning nu är en del av bron.
Folkes bro – folkets bro!

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 3 4 5 6 7 18

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE