BROLYFT I KRISTINEHAMN

 

Vår bro över Varnan i Kristinehamn har nu lyfts på plats! Den nya gång- och cykelbron i stål spänner ca 25 meter över vattnet och kommer att utgöra en viktig länk till den nya stadsparken. Foto: Lars-Åke Persson, Stål & rörmontage

 

 
 

BROAR FÖR SPÅRVÄG I UPPSALA

 

Uppsala kommun och Region Uppsala planerar för ny spårväg Uppsala C-Bergsbrunna och ett antal nya broar behövs längs sträckningen. Vi har i samarbete med Bjerking har fått uppdragen att utforma ny bro vid Ångström, ny bro över Fyrisån vid Ultuna och ny faunapassage i Sävja, samt ombyggnad av Islandsbron, inför framtagandet av detaljplaner.

Karta: Uppsala kommun

 
 

FASTIGHETSUTVECKLINGSPLANER

 

Locum tar kontinuerligt fram utvecklingsplaner för sina fastigheter, och vi är glada över att under våren få arbeta med fastighetsutvecklingsplaner för två av dem, Danderyds sjukhus och Rosenlunds sjukhus.

 
 

BYGGSTART AV BRO

 

Nu närmar sig bygget av Tullgarnsbron, en viktig länk för gång- cykel- och biltrafik över Fyrisån i Uppsala. Förslaget för den öppningsbara bron valdes ut i ett parallellt uppdrag 2010. Den övergripande gestaltningsidén är att skapa en modern stadsbro som markerar gränsläget stad-park och visualiserar öppningsfunktionen på ett dynamiskt sätt i både öppet och stängt läge.

 
 

AGADEPÅN NOMINERAD TILL PRIS!

 

Agadepån har blivit nominerad till Trafikverkets arkitekturpris 2019. Vinnaren utses den 10e mars under Arkitekturgalan.
Juryns motivering: ”En underhållslokal för spårtrafik som inte bara fått funktion utan också arkitektonisk omsorg. Arkitekterna har kunnat följa med under hela bygget, vilket ger ett mer genomarbetat resultat. De för lokstallar klassiskt valvformade taken berättar om innehållet, här finns det spårvagnar.”

 
 

STRUKTURPLAN I SKÄRHOLMEN

 

Tillsammans med White Arkitekter och Tyréns trafik arbetar vi med en strukturplan för Skärholmens centrala delar, som ingår som ett av åtta delområden i satsningen Fokus Skärholmen. I projektet utreder vi förutsättningar att utveckla en stadsmiljö med ett sammankopplande gatunät och ett blandat innehåll – och som del av en framtida regional kärna Skärholmen-Kungens Kurva. I arbetet är spårväg Syds integration i stadsstrukturen en viktig fråga.

 
 

STADSMILJÖPRIS TILL VÅR BRO

 

Folke Bernadottes bro har tilldelats Stockholms handelskammares Stadsmiljöpris 2019. Priset belönar projekt som på bästa sätt bidragit till förskönande eller förbättring av Stockholms stadsmiljö.

 
 

STADSUTVECKLING I LINKÖPING

 

Som en följd av vinsten i tävlingen 2013 ”Linköping-Innerstaden växer över ån” om stadsutveckling och nytt resecentrum i Linköping arbetar vi med stadsstrukturskisser åt Linköpings kommun, inför deras framtagande av fördjupade översiktsplaner för Steninge och Stångebro. Höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska passera och få en ny station i Linköping vilket skapar förutsättningar för en växande innerstad. Arbetet sker i vårt tävlingsteam med Sweco (fd Metro), Sydväst landskapsarkitektur, A&C-konsulter, och med SpaceScape.

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 3 4 5 6 7 17

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE