OM OSS

 

&Rundquist står för det nära samarbetet – med våra uppdragsgivare, med våra samarbetspartners och inte minst inom våra projektgrupper. På vårt kontor på Södermalm i centrala Stockholm är vi runt trettio arkitekter som arbetar projektorienterat i samverkan med landskapsarkitekter, ingenjörer, fastighetsutvecklare och andra specialister. Verksamheten startades 1993 under namnet Henrik Rundquist Arkitektkontor AB och drevs under perioden 1999-2008 under namnet KHR Rundquist arkitekter ab, då samägt med KHR arkitekter AS i Köpenhamn.

Vårt fokus ligger på högkvalitativ gestaltning i det offentliga rummet och våra projekt spänner från stadsutveckling på idénivå till byggnader och anläggningar som kan karaktäriseras som ”nyttoarkitektur” – terminaler, stationer, broar och stadsmiljöer. Kraven på teknik och funktion är många gånger dominerande men samtidigt det som genererat speciella arkitektoniska kvaliteter. Flera av uppdragen är resultat av 1:a priser i tävlingar eller parallella uppdrag och vi har belönats med både Kasper Salinpriset, för Arlanda Pir F, och European Steel Design Award, för Svävande Taket i Vällingby Centrum och Sundsvallsbron. Våra uppdragsgivare är främst statliga verk, kommuner eller offentligt ägda bolag och vi arbetar genom alla skeden i kommunal planering, väg- och järnvägsplanering och fram till förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Från den stora skalans frågor, i stadsdelar och komplexa byggnader, ned till detaljen i design av utrustning – så hanterar vi alla aspekter i det offentliga rummet!

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE