Åkersberga

 

Österåkers kommun har som mål att Åkersberga ska utvecklas från förort till modern småstad, en småstad med nära tillgång till storstaden såväl som havet och naturen. En viktig del av stadsutvecklingen ska ske i centrumområdet. Åkersbergas stadskärna ska utvecklas till en blandad stadsmässig kvartersbebyggelse med offentliga rum av hög kvalitet. Bebyggelsestrukturen ska, tillvarata det goda kommunikationsläget, ge tätare nät av gator, kopplingar och visuella axlar, samt utveckla Åkers kanal som rekreativt rum i stadskärnan.

2013-2014 tog ett team bestående av Rundquist arkitekter (arkitektur), Johanna Wiklander/AEOW (arkitektur), Ramböll (trafik) och Iterio (miljö), fram ett stadsbyggnadskoncept för Åkersberga centrum, på uppdrag av och i samarbete med, Österåkers kommun.

Arbetet ledde till vidare uppdrag för utveckling av konceptet och underlag till det planprogram som kommunens samhällsbyggnadsförvaltning ska upprätta.

 
 
  • Uppdragsgivare: Österåkers kommun
  • År: 2013-
  • Plats: Åkersberga

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE