Älvsjöbågen

 

Bygget av järnvägsbron i Årsta är en del i projektet Citybanan. Bron är enkelspårig och ska användas av norrgående fjärr-, regional- och godståg. Den behövs för att leda om den norrgående tågtrafiken till den gamla Årstabron. När Citybanan sätts i drift 2017 ska alla pendeltåg köra på den nyare bron över Årstaviken för att ledas ner i Citybanans tunnel från Stockholms södra till Tomteboda.

Bron är en 1,4 kilometer lång järnvägsbro på 38 cirka 12 meter höga bropelare. Bron sträcker sig från den södra delen av Älvsjö godsbangård till området norr om Årstabergs station. Där bron passerar över befintliga järnvägsspår ersätts pelarna av två spårportaler som sträcker sig över fyra, respektive två järnvägsspår. Spårportalerna består av ett antal revbensliknande brostöd, så kallade spårportar. Spårportarna består av tre delar – två lodräta sidopelare och en överliggande mittbalk.

 
 
  • Uppdragsgivare: Trafikverket
  • År: 2007-2016
  • Plats: Stockholm

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE