TVÄRBANA NORR KISTAGRENEN

 

&Rundquist har sedan 2012 arbetat med Tvärbanans Kistagren, från tidiga skisser och utredningar till färdiga bygghandlingar. Kistagrenens sträckning omfattar elva stationer, från Norra Ulvsunda till Helenelund och projektet ska erbjuda attraktiv kollektivtrafik som ger förutsättningar för långsiktigt hållbar stadsutveckling. Längs den tänkta sträckningen ligger några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden och spårvägen fungerar som katalysator för stadsutveckling.

Kistagrenens väderskydd har en gemensam identitet med övrig hållplatsutrustning och även med utformningen av resten av spårvägens anläggningar och de är projektspecifikt utformade för att passa in i de miljöer som omger Kistagrenen. Konstruktionen är utformad i ett modulärt system och är genomgående samma för all hållplatsutrustning. Materialen är lackerad stål, polerad rostfritt stål, trä och väggar och tak i mönstertryckt glas. Belysning, kanalisation, avvattning, jordning och biljettautomater är integrerade i stommen.

Teknikhusen längs sträckan utformas med en konstnärlig gestaltning genom en beklädnad av präglade betongelement med konst av Bebben Andersson.

Visionsbilder av Afry/&Rundquist

 
 
  • Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm
  • År: 2012-
  • Plats: Stockholm, Sundbyberg, Solna, Sollentuna

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE