Arlanda, Pir F m.m

 

KHR arkitekter AS och KHR Rundquist arkitekter har 1999-2008 haft uppdraget att vara huvudarkitekt för Arlandas nybyggnader i terminalområdet. Det har omfattat terminalbyggnaderna Centralbyggnad Nord, Pir F och Centralbyggnad Syd, samt angöringar, ”Landside”, i samarbete med Möller & Grönborg landskapsarkitekter. Pir F erhöll 2002 års Kasper Salinpris.

 
 

KHR arkitekter AS och KHR Rundquist arkitekter har 1999-2008 haft uppdraget att vara huvudarkitekt för Arlandas nybyggnader i terminalområdet. Det har omfattat terminalbyggnaderna Centralbyggnad Nord, Pir F och Centralbyggnad Syd, samt angöringar, ”Landside”, i samarbete med Möller & Grönborg landskapsarkitekter. Pir F erhöll 2002 års Kasper Salinpris.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE