Bagarmossen kv Rustmästaren

 

Parallellt uppdrag i samarbete med Nivå Landskapsarkitektur om Kv Rustmästaren i Bagarmossen för att studera olika möjligheter för ny bebyggelse och en eventuell gatukoppling mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Strukturidén innebär ett tredje stadsbyggnadsmönster som adderas till och kopplar samman Bagarmossen och Skarpnäck. Det omfattar både bebyggelse och offentliga rum, där de offentliga rummen är det stadsdelskopplande och bebyggelsen är kittet mot befintlig struktur i Bagarmossen. Rummen präglas av olikheter i karaktär och funktion. De formas av både omgivande gränser i landskapet och av etablerade gångvägar och rörelsestråk. De är både tydligt avgränsade från varandra och klart sammankopplade i en tredelad sekvens. Tillsammans, tre sociala rum länkade samman i ett parkstråk, skapar de förutsättningar för människor från båda stadsdelarna att mötas och passera – promenadstaden på riktigt!

 

 
 
  • Uppdragsgivare: Exploateringskontoret, Stockholm
  • År: 2011
  • Plats: Bagarmossen-Skarpnäck, Stockhollm

Parallellt uppdrag i samarbete med Nivå Landskapsarkitektur om Kv Rustmästaren i Bagarmossen för att studera olika möjligheter för ny bebyggelse och en eventuell gatukoppling mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Strukturidén innebär ett tredje stadsbyggnadsmönster som adderas till och kopplar samman Bagarmossen och Skarpnäck. Det omfattar både bebyggelse och offentliga rum, där de offentliga rummen är det stadsdelskopplande och bebyggelsen är kittet mot befintlig struktur i Bagarmossen. Rummen präglas av olikheter i karaktär och funktion. De formas av både omgivande gränser i landskapet och av etablerade gångvägar och rörelsestråk. De är både tydligt avgränsade från varandra och klart sammankopplade i en tredelad sekvens. Tillsammans, tre sociala rum länkade samman i ett parkstråk, skapar de förutsättningar för människor från båda stadsdelarna att mötas och passera – promenadstaden på riktigt!

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE