Bro Norrtälje hamn

 

Parallellt uppdrag för en öppningsbar gång- och cykelbro över Norrtälje kanal, utfört i samarbete med Elu och Black ljusdesign. Bro är en del av stadsutveckling projektet av Norrtälje hamn, där man planerar en ny stadsdel med 1300 – 1500 nya lägenheter. Bron blir en viktig del i att länka den nya stadsdelen med Societetsparken på Kanalen södra sida, vidare ut mot större grönområden och även in mot centrala Norrtälje.

Utformningen av bron är sprungen ur de geometriska förutsättningarna, där frihöjden och de tillgängliga lutningarna sammantaget resulterade i en brolängd längre än kanalbredden. Broförslaget visar en svepande form över kanalen som både beskriver en rörelse, en riktning och vidgar sig för att skapa vistelse ytor på bron. Valet av öppningsteknik med svängklaff över ett centralt stöd mitt i vattnet fullföljer idén om den mjuka rörelsen, som del av ett propellervarv!
Det centralt tungt stöd i mitten ger stadga och enkelhet till uttrycket. Den varierade höjden på den bärande balken är ett uttryck för att balansera den rörliga delens svängarmar och de korta konsolerna ut från respektive landfäste. Brobalken utgörs av en stålkonstruktion med mjukt formade yttre sidor och botten. Övergångarna mellan plåtarna görs så osynliga som möjligt.
Brons tvärsektion är asymmetrisk för att enkelt kunna följa den svängande rörelsen och brobanans förändring i bredd.

 
 
  • Uppdragsgivare: Norrtälje kommun
  • År: 2016
  • Plats: Norrtälje hamn

Parallellt uppdrag för en öppningsbar gång- och cykelbro över Norrtälje kanal, utfört i samarbete med Elu och Black ljusdesign. Bro är en del av stadsutveckling projektet av Norrtälje hamn, där man planerar en ny stadsdel med 1300 – 1500 nya lägenheter. Bron blir en viktig del i att länka den nya stadsdelen med Societetsparken på Kanalen södra sida, vidare ut mot större grönområden och även in mot centrala Norrtälje.

Utformningen av bron är sprungen ur de geometriska förutsättningarna, där frihöjden och de tillgängliga lutningarna sammantaget resulterade i en brolängd längre än kanalbredden. Broförslaget visar en svepande form över kanalen som både beskriver en rörelse, en riktning och vidgar sig för att skapa vistelse ytor på bron. Valet av öppningsteknik med svängklaff över ett centralt stöd mitt i vattnet fullföljer idén om den mjuka rörelsen, som del av ett propellervarv!
Det centralt tungt stöd i mitten ger stadga och enkelhet till uttrycket. Den varierade höjden på den bärande balken är ett uttryck för att balansera den rörliga delens svängarmar och de korta konsolerna ut från respektive landfäste. Brobalken utgörs av en stålkonstruktion med mjukt formade yttre sidor och botten. Övergångarna mellan plåtarna görs så osynliga som möjligt.
Brons tvärsektion är asymmetrisk för att enkelt kunna följa den svängande rörelsen och brobanans förändring i bredd.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE