Bro Oceanpiren

 

Helsingborgs stad bedriver stadsutvecklingsprojektet H+ där tidigare hamnområden förvandlas till stadsmiljöer i integration med den existerande staden. Oceanhamnen är det första utvecklingsområdet där nya bostäder och kontor etableras i ett spektakulärt, stationsnära läge. En ny attraktiv front mot vattnet skapas.

Förslaget till ny bro till Oceanpiren utgår från två grepp som sammantaget ger bron en unik karaktär och en effektiv funktionell och teknisk lösning. Rörelsen från Knutpunkten till piren innebär en förflyttning från intensiv och störande hamntrafikmiljö till ett inbjudande stads- och vattenrum kring den gamla dockan och Oceanpiren.Den konstruktiva idén tar fasta på den karaktärsskillnaden och utvecklar en brogestalt som i ena änden är mer omslutande och skyddande mot omgivningen, och i andra är öppen och lätt.

Den färgade brobanan bildar ett färgstråk i hamnlandskapet som tydligt kopplar samman platsens avskilda delar. Färgen går upp på brons slutna plåtsidor i dess första avsnitt och ger en ombonad känsla.

 
 
  • Uppdragsgivare: Helsingborgs stad
  • År: 2014
  • Plats: Helsingborg

Helsingborgs stad bedriver stadsutvecklingsprojektet H+ där tidigare hamnområden förvandlas till stadsmiljöer i integration med den existerande staden. Oceanhamnen är det första utvecklingsområdet där nya bostäder och kontor etableras i ett spektakulärt, stationsnära läge. En ny attraktiv front mot vattnet skapas.

Förslaget till ny bro till Oceanpiren utgår från två grepp som sammantaget ger bron en unik karaktär och en effektiv funktionell och teknisk lösning. Rörelsen från Knutpunkten till piren innebär en förflyttning från intensiv och störande hamntrafikmiljö till ett inbjudande stads- och vattenrum kring den gamla dockan och Oceanpiren.Den konstruktiva idén tar fasta på den karaktärsskillnaden och utvecklar en brogestalt som i ena änden är mer omslutande och skyddande mot omgivningen, och i andra är öppen och lätt.

Den färgade brobanan bildar ett färgstråk i hamnlandskapet som tydligt kopplar samman platsens avskilda delar. Färgen går upp på brons slutna plåtsidor i dess första avsnitt och ger en ombonad känsla.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE