Bro över Cedersdalsgatan

 

Skissförslag för utformning av en ny gångbro över Cedersdalsgatan. Målet med gångbron är att underlätta förbindelsen mellan Ro¬slagsgatan, Johannes skola, Bellevueparken och eventuellt Vanadisparken. De framtida användarna är främst skol- och förskolegrupper till och från Bellevueparken men även bo¬ende i området samt skolbarn på väg till och från skolan. Förslaget utgörs av en slank stålbro i rostfritt utförande. Bron tar stöd med två ben på södra sidan Cedersdalsgatan, och vilar lätt på Bellevueparkens kant.

 
 

Skissförslag för utformning av en ny gångbro över Cedersdalsgatan. Målet med gångbron är att underlätta förbindelsen mellan Ro¬slagsgatan, Johannes skola, Bellevueparken och eventuellt Vanadisparken. De framtida användarna är främst skol- och förskolegrupper till och från Bellevueparken men även bo¬ende i området samt skolbarn på väg till och från skolan. Förslaget utgörs av en slank stålbro i rostfritt utförande. Bron tar stöd med två ben på södra sidan Cedersdalsgatan, och vilar lätt på Bellevueparkens kant.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE