Bro över Cedersdalsgatan

 

Skissförslag för ut¬formning av en ny gångbro över Cedersdalsgatan. Målet med gångbron är att underlätta förbindelsen mellan Ro¬slagsgatan, Johannes skola, Bellevueparken och eventuellt Vanadisparken. De framtida användarna är främst skol- och förskolegrupper till och från Bellevueparken men även bo¬ende i området samt skolbarn på väg till och från skolan. Förslaget utgörs av en slank stålbro i rostfritt utförande. Bron tar stöd med två ben på södra sidan Cedersdalsgatan, och vilar lätt på Bellevueparkens kant.

 

 
 

Skissförslag för ut¬formning av en ny gångbro över Cedersdalsgatan. Målet med gångbron är att underlätta förbindelsen mellan Ro¬slagsgatan, Johannes skola, Bellevueparken och eventuellt Vanadisparken. De framtida användarna är främst skol- och förskolegrupper till och från Bellevueparken men även bo¬ende i området samt skolbarn på väg till och från skolan. Förslaget utgörs av en slank stålbro i rostfritt utförande. Bron tar stöd med två ben på södra sidan Cedersdalsgatan, och vilar lätt på Bellevueparkens kant.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE