Bro över Fyrisån

 

Utvalt förslag i parallellt uppdrag om en ny öppningsbar bro över Fyrisån i Uppsala. Bron skapar en koppling över Fyrisån mellan nya stadsdelen Kungsängen och rekreations- och parkområdena på västra sidan. Den övergripande gestaltningsidén är att skapa en modern stadsbro som markerar grän¬släget stad-park samt visualiserar öppningsfunktionen på ett dynamiskt sätt i både öppet och stängt läge. Med sitt starka uttryck i form och i det lysande cortenstålet blir den en symbol för Kungsängen som ny stadsdel och samtidigt för vår tids broarkitektur.

 

 
 
  • Uppdragsgivare: Uppsala kommun
  • År: 2010
  • Plats: Uppsala

Utvalt förslag i parallellt uppdrag om en ny öppningsbar bro över Fyrisån i Uppsala. Bron skapar en koppling över Fyrisån mellan nya stadsdelen Kungsängen och rekreations- och parkområdena på västra sidan. Den övergripande gestaltningsidén är att skapa en modern stadsbro som markerar grän¬släget stad-park samt visualiserar öppningsfunktionen på ett dynamiskt sätt i både öppet och stängt läge. Med sitt starka uttryck i form och i det lysande cortenstålet blir den en symbol för Kungsängen som ny stadsdel och samtidigt för vår tids broarkitektur.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE