Bro över Göta Älv

 

Parallellt uppdrag om en öppningsbar gångbro över Göta älv i centrala Göteborg. Projektet ingick som ett led i att knyta den pågående stadsutvecklingen på Norra Älvstranden tätare till den centrala staden på södra sidan.

 
 

Parallellt uppdrag om en öppningsbar gångbro över Göta älv i centrala Göteborg. Projektet ingick som ett led i att knyta den pågående stadsutvecklingen på Norra Älvstranden tätare till den centrala staden på södra sidan.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE