Bro över Rönne å

 

Förslaget Topos fick tredje pris i öppen tävling om en ny bro över Rönne Å. Uppgiften var att skapa en ny koppling för bilar och gång- och cykeltrafik över Rönne Å. Brons gestaltning tar avstamp i det omgivande landskapet, och med topografiskt utskurna skivor i trä och betong, vävs Strandpromenadens slingrande rörelser samman med stadens riktningar – och bildar tillsammans brons böljande form. Förslaget är lågmält och häver sig inte över sin omgivning, utan utgör snarare en del av den. Park och bro blir ett med strandpromenaden och det omgivande landskapet, där brons skivors möter marken byts brobalkens tvärspända träplattor ut mot betongskivor, vilka flätar sig in i marken och sammanfogar brons höjdkurvor med den kuperade omgivningen. Befintliga träd bevaras och tillåts fortsätta växa genom håltagningar i gradängernas skivor.

Att röra sig under bron är att vistas i ett ljust och ombonat rum där brons höjdkurvor bildar tak, väggar och sittplatser. En varsam ljussättning förstärker nattetid de nya rum som bron bildar. Vägbelysningen fälls in i broräckets träbeklädda navföljare och markerar brons form som en mjuk linje över det mörka vattnet.

 
 
  • Uppdragsgivare: Ängelholms kommun
  • År: 2021
  • Plats: Ängelholm, över Rönne å

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE