Bro över Tinnerbäcken

 

I samband med att området kring Tinnisbadet i Linköping rustas upp med nytt badhus och badpark samt nya bostäder och nytt skolområde uppstår behovet av en ny koppling över Tinnerbäcken.
Bron fick första pris i parallellt uppdrag utlyst av Linköpings kommun, med syfte att få fram gestaltningsförslag och teknisk lösning för en träbro. Förslaget som utgörs av en fackverkskonstruktion i limträ är framtaget i team med Tyréns, i arbetet har &Rundquist varit ansvarig broarkitekt.

I gestaltningen av bron har vi arbetat med att skapa en avläsbar rumsskapande träkonstruktion, vilket ger bron en tydlig gestalt i det större öppna rummet mot parken och i den täta vegetationen i bäckravinen. I dagsljus skapas ett intressant skuggspel när man rör sig över bron, när mörkret faller blir bron en lysande lykta uppe bland trädkronorna.

Juryns utlåtande:
”Förslaget visar ett formspråk med ett tydligt arkitektoniskt uttryck som samspelar både med det storskaliga landskapsrummet och ravinmiljön samtidigt som den upplevs både rumslig och trygg i den nära skalan. Kopplingen till uttrycket i simhallens takkonstruktion samt upplevelsen av brons form och uttryck i mörker bidrar till förslagets stora kvaliteter.”

 
 
  • Uppdragsgivare: Linköpings kommun
  • År: 2020
  • Plats: Linköping

I samband med att området kring Tinnisbadet i Linköping rustas upp med nytt badhus och badpark samt nya bostäder och nytt skolområde uppstår behovet av en ny koppling över Tinnerbäcken.
Bron fick första pris i parallellt uppdrag utlyst av Linköpings kommun, med syfte att få fram gestaltningsförslag och teknisk lösning för en träbro. Förslaget som utgörs av en fackverkskonstruktion i limträ är framtaget i team med Tyréns, i arbetet har &Rundquist varit ansvarig broarkitekt.

I gestaltningen av bron har vi arbetat med att skapa en avläsbar rumsskapande träkonstruktion, vilket ger bron en tydlig gestalt i det större öppna rummet mot parken och i den täta vegetationen i bäckravinen. I dagsljus skapas ett intressant skuggspel när man rör sig över bron, när mörkret faller blir bron en lysande lykta uppe bland trädkronorna.

Juryns utlåtande:
”Förslaget visar ett formspråk med ett tydligt arkitektoniskt uttryck som samspelar både med det storskaliga landskapsrummet och ravinmiljön samtidigt som den upplevs både rumslig och trygg i den nära skalan. Kopplingen till uttrycket i simhallens takkonstruktion samt upplevelsen av brons form och uttryck i mörker bidrar till förslagets stora kvaliteter.”

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE