Bro över Smedstadbäcken

 

En av de övergripande idéerna i Vallastaden är mångfalden som ska genomsyra den nya stadsdelen på alla nivåer. Istället för att bygga en homogen och likriktad stadsdel eftersträvas variation! Detta bäddar för en bro som är ett objekt i sig självt. Den försöker inte smälta in eller anpassa sig till övriga broar, eller övrig bebyggelse i området utan tillåts sticka ut i både materialval, färg och form. Samtidigt är målsättningen att bron ska vara ”enkel”, men i ordets mest positiva bemärkelse, den ska alltså inte ta hela årummet i anspråk genom överdrivet stora gester.

Förslaget är en mässingsskimmrande stålbro med tunn, spännstig brobana och räcken i perforerad plåt som både hjälper till att framhäva den övergripande formen och bidrar till en känsla av lätthet. Bron utförs i ett spann med total längd ca 21,5 meter och en brobanebredd på 4m.

 
 
  • Uppdragsgivare: Linköpings kommun
  • År: 2015
  • Plats: Vallastaden, Linköping
  • Fotograf: Gabriel Wiklund

En av de övergripande idéerna i Vallastaden är mångfalden som ska genomsyra den nya stadsdelen på alla nivåer. Istället för att bygga en homogen och likriktad stadsdel eftersträvas variation! Detta bäddar för en bro som är ett objekt i sig självt. Den försöker inte smälta in eller anpassa sig till övriga broar, eller övrig bebyggelse i området utan tillåts sticka ut i både materialval, färg och form. Samtidigt är målsättningen att bron ska vara ”enkel”, men i ordets mest positiva bemärkelse, den ska alltså inte ta hela årummet i anspråk genom överdrivet stora gester.

Förslaget är en mässingsskimmrande stålbro med tunn, spännstig brobana och räcken i perforerad plåt som både hjälper till att framhäva den övergripande formen och bidrar till en känsla av lätthet. Bron utförs i ett spann med total längd ca 21,5 meter och en brobanebredd på 4m.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE