Bro strömmen, Norrköping

 

Parallellt uppdrag om en ny gångbro över strömmen i det kulturhistoriska industrilandskapet i Norrköpings innerstad. Förslaget redovisar en stram och transparent stålkonstruktion som i karaktär refererar till den historiska industriella karaktären. Kontoret inbjöds 2006 att delta i ett parallellt uppdrag för en gångbro över Strömmen, centralt i det kulturhistoriska industrilandskapet i Norrköpings innerstad. Med en önskan att göra området mer tillgängligt, både för studenter vid universitetet och allmänheten, planeras ett gångstråk uppströms från Bergsbron. Bron övergår i en ny platsbildning för rekreation och uteyta vid besökscentret NVIS. Förslaget redovisar en modern och transparent stålkonstruktion som i karaktär refererar till den historiska industriella karaktären men med ambition att skapa ett unikt och samtida uttryck.

 

 
 

Parallellt uppdrag om en ny gångbro över strömmen i det kulturhistoriska industrilandskapet i Norrköpings innerstad. Förslaget redovisar en stram och transparent stålkonstruktion som i karaktär refererar till den historiska industriella karaktären. Kontoret inbjöds 2006 att delta i ett parallellt uppdrag för en gångbro över Strömmen, centralt i det kulturhistoriska industrilandskapet i Norrköpings innerstad. Med en önskan att göra området mer tillgängligt, både för studenter vid universitetet och allmänheten, planeras ett gångstråk uppströms från Bergsbron. Bron övergår i en ny platsbildning för rekreation och uteyta vid besökscentret NVIS. Förslaget redovisar en modern och transparent stålkonstruktion som i karaktär refererar till den historiska industriella karaktären men med ambition att skapa ett unikt och samtida uttryck.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE