Bro över Varnan

 

Bron över Varnan i Kristinehamn är en ny länk i stadens gång- och cykelnät och ingår som del i en helhetsgestaltning av den nya stadsparken vid Svinvallen som utformats av Karavan landskapsarkitekter.
Tanken är att bron ska vara ”enkel” i positiv bemärkelse, det vill säga, inte ta hela årummet i anspråk genom överdrivet stora gester. Rörelsen över bron regisseras med inbjudande utvidgningar vid landfästena och sidor som vinklar sig utåt på mittpunkten av bron. En oväntad dynamik i upplevelsen skapas då brospannet öppnar sig och vyer ges över parken, vattnet och in mot staden.
Den jordnära färgsättningen förankrar bron i omgivningen och framhäver kontrasten mellan utsida och insida med olika nyanser av brunt. Ett lågt intimt ljusrum längs brobanan förstärker upplevelsen av brons insida.
Bron är utförd i ett spann och dess arkitektur är ett uttryck för det konstruktiva systemet med bärande stållådor i sidorna, vilka bildar en rörelse av triangulära volymer – en närmast stealthliknande geometri. Räcket bidrar till intrycket av triangulära former då det förefaller ha en varierande höjd som möter sidobalkarnas lutande linjer.

 
 
  • Uppdragsgivare: Karavan landskapsarkitekter, Kristinehamns kommun
  • År: 2020
  • Plats: Kristinehamn, Sweden

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE