Bro över Vasadockan

 

Bron över Vasadockan är utformad enligt idén om en frilagd landgång som spänner mellan de två kajerna och skapar en gen passage över dockan. Gestaltningen är en avspegling av brons konstruktion som är en Vierendeelbalk, vars form förstärker idén om ett fristående objekt som är inpassat på plats. Tanken är att bron i sin skala och materialitet skall kännas som ett självklart, men ändå fristående tillägg i den före detta varvsmiljön. Bron som är lyft på plats i ett stycke, är tillverkad i rostfritt stål, med insidor beklädda med rostfritt nät. På brobanan ligger obehandlade grantiljor som kommer att gråna med tiden.

Belysningen av brobanan är infälld i toppföljaren.

 
 
  • Uppdragsgivare: Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • År: 2016-2017
  • Plats: Djurgården, Stockholm
  • Fotograf: Kasper Dudzik

Bron över Vasadockan är utformad enligt idén om en frilagd landgång som spänner mellan de två kajerna och skapar en gen passage över dockan. Gestaltningen är en avspegling av brons konstruktion som är en Vierendeelbalk, vars form förstärker idén om ett fristående objekt som är inpassat på plats. Tanken är att bron i sin skala och materialitet skall kännas som ett självklart, men ändå fristående tillägg i den före detta varvsmiljön. Bron som är lyft på plats i ett stycke, är tillverkad i rostfritt stål, med insidor beklädda med rostfritt nät. På brobanan ligger obehandlade grantiljor som kommer att gråna med tiden.

Belysningen av brobanan är infälld i toppföljaren.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE