Bro till varvsstaden

 

Förslaget för bron är resultatet av ett parallellt uppdrag om en ny bro för kollektivtrafik, gång- och cykel i Malmö. Den nya bron över hamnbassängen utgör en viktig länk i stadsstråket som kontinuerligt ska koppla ihop Varvsstaden och Västra Hamnen med centrala Malmö. I den variationsrika stadsbilden, med broar och byggnader från varierande tidsepoker utformas förslaget med en lugn, horisontell rörelse och med hamnpirens enkla system med som förebild. Bron förenar stadsgatan och de rekreativa kajerna i en svepande horisontell rörelse. Bron utformas med generösa ytor i ytterkanter för att erbjuda platser för vistelse och utblickar, och ansluter till de planerade stråken kring hamnbassängen. Planteringszonen med trädrader i stadsgatan, övergår i bron till att brytas upp i hål, med visuell kontakt med vattnet nedanför, omgärdade av öar med sittplatser och låg grönska.

Huvudidén är rostfritt stål vilket höjer elegansen, reflekterar ljuset från vattenytan och minimerar underhållet. Räckena består av stålprofiler, beklädda med ett tunt rostfritt nät för maximal genomsikt. Funktionsbelysning sker med ljuspelare mellan cykelbana och gångytor, belysning av gångytor i räckets överliggare och stämningsbelysning i underkant på bänkar och sittytor.

Idén är att göra bron till ett socialt hållbart rum i staden, en mötesplats med unika kvaliteter och möjlighet till vistelse – inte bara en transportsträcka. Den är också hållbar i en enkel och robust konstruktion, med lågt underhållsbehov.

 
 
  • Uppdragsgivare: Malmö stad
  • År: 2020
  • Plats: Malmö, sweden

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE