Bussdepå Hornsberg

 

SL bedriver sedan 30-talet depåverksamhet för buss i Hornsberg. Den befintliga depån ersätts nu av stadskvarter i utvecklingsområdet Lindhagen. Förslaget till ny bussdepå är format efter vår tids krav på en levande stadsdel, där närhet till kollektivtrafik ingår som en viktig del. Huvuddelen är därför belägen under mark för att möjliggöra andra funktioner ovanpå. Ett kontinuerligt fasadraster sveper runt och håller samman den utbredda anläggningen där den tittar fram: Runt Kristinebergs IP, mot en ljusgård i kontorskvarteret och runt tvätt- och tankdelen under Essingeleden. Kontorets arbete startade med ett parallellt uppdrag 2004 och vi arbetade fram till systemhandlingsskede/underlag för detaljplan. Projektet är nu vilande.

 
 
  • Uppdragsgivare: AB Storstockholms Lokaltrafik
  • År: 2004-2012
  • Plats: Hornsberg, Stockholm

SL bedriver sedan 30-talet depåverksamhet för buss i Hornsberg. Den befintliga depån ersätts nu av stadskvarter i utvecklingsområdet Lindhagen. Förslaget till ny bussdepå är format efter vår tids krav på en levande stadsdel, där närhet till kollektivtrafik ingår som en viktig del. Huvuddelen är därför belägen under mark för att möjliggöra andra funktioner ovanpå. Ett kontinuerligt fasadraster sveper runt och håller samman den utbredda anläggningen där den tittar fram: Runt Kristinebergs IP, mot en ljusgård i kontorskvarteret och runt tvätt- och tankdelen under Essingeleden. Kontorets arbete startade med ett parallellt uppdrag 2004 och vi arbetade fram till systemhandlingsskede/underlag för detaljplan. Projektet är nu vilande.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE