BYGG STAD MED OSS!

 

Att jobba på &Rundquist

Vi värnar om ett öppet och informellt arbetsklimat där allas delaktighet är viktig. Blandningen av små, kortare projekt och större, längre gör att projektgruppernas sammansättning ständigt varieras. Det är en omväxlande arbetsmiljö som ställer krav på snabba fokusförändringar hos alla.

De flesta uppdrag utförs där vi som arkitekter ingår i större projektorganisationer med många kompetensområden och ibland med flera olika beställare eller kravställare.

Vi genomför årligen studieresor, oftast inom Europa, där vi besöker aktuella projekt av den typ vi arbetar med. I övrigt har vi både interna och externa utbildningar, i grupp och enskilt.

Alla anställda har friskvårdersättning och är anslutna till privat sjukvård.

Vi söker arkitekter

De vi söker ska uppvisa ett verkligt intresse och förmåga att arbeta med offentliga funktioner i både stadens skala och i komplexa byggnader. Förmåga att arbeta självständigt efter uppsatta mål och med lyhördhet i samverkan med både andra arkitekter och andra kompetensområden värderas också.

I värderingen ingår även färdigheter i de program vi främst arbetar med: AutoCad, Revit, Adobe CS, Rhino Även andra erfarenheter utanför arkitektyrket kan vara meriterande.

Arkitekt (husbyggnad)  – erfarenhetsnivå nyexaminerad-några års erfarenhet

Som nyexaminerad arkitekt eller arkitekt med kort arbetslivserfarenhet är det viktigt att tydligt kunna visa på ambition och intresse för den typ av uppgifter som vi arbetar med, förmåga att arbeta lösningsorienterat och i grupp.

Arkitektpraktikant (husbyggnad) – erfarenhetsnivå kandidatexamen

Du har kandidatexamen från arkitekturskola och kan uppvisa ambition och intresse att arbeta med den typ av uppgifter som vi arbetar med.

Ansökan:Personlig beskrivning, CV, personliga referenser och max 5 referensprojekt (Max 5 MB med max 5 A4 sidor).

Maila ansökan till info@rundquist.se

Vi behandlar ansökningar löpande.

 
 
  • Uppdragsgivare: &Rundquist
  • År: 2015
  • Plats: Stockholm

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE