Campus Lindholmen

 

Utvalt förslag i parallellt uppdrag om nya högskolebyggnader för Chalmers på Älvstranden i Göteborg. Förslaget utgår från en diagonal mellan Lindholmsallén och Älven som utvecklas till en dynamisk tredimensionell sekvens av ytor, parkrum och nivåer.

 

 
 

Utvalt förslag i parallellt uppdrag om nya högskolebyggnader för Chalmers på Älvstranden i Göteborg. Förslaget utgår från en diagonal mellan Lindholmsallén och Älven som utvecklas till en dynamisk tredimensionell sekvens av ytor, parkrum och nivåer.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE