Folke Bernadotte’s bridge

 

A new bridge over Djurgårdsbrunnsviken.

 
 
  • Client: Kungliga Djurgårdens Intressenter, (med stöd av Stockholms Gatu- och Fastighetskontor
  • Year: 2004
  • Location: Djurgårdsbrunnsviken, Stockholm
  • Photographer: Kasper Dudzik

A new bridge over Djurgårdsbrunnsviken.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE