Folke Bernadottes bro

 

En ny bro för att förbinda södra och norra Djurgården. Längs Djurgårdsbrunnsviken finns anlagda gångstråk på båda sidor om vattnet. Kommunikationen mellan den norra och södra sidan sker idag via de tre befintliga broarna. En bro i det föreslagna läget är en god avvägning i avstånd mellan Djurgårdsbron och Djurgårdsbrunnsbron.  Den skulle öka tillgängligheten på ett avsnitt där flera viktiga målpunkter är belägna men utan nära inbördes kontakter.

Förslaget är en trespanns, voutad balk, där ändspannen är mycket korta och mittspannet sträcker sig över hela vattenpassagen. Upplag för mellanstöd och broändar utgörs av en dold betongkonstruktion under mark. Ändstöd har lager med dragstag för att ta hand om lyftkrafter. Balkkonstruktionen är tänkt som ett fackverk vilket medger relativt hög konstruktionshöjd över stöd samtidigt som genomsikt och lätthet erhålls i uttrycket. Konstruktionstypen är modern och effektiv men refererar även till de närliggande äldre fackverkskonstruktionerna , 1800-talets “High Tech”, både som princip och i material och genomsikt. Sammantaget ger det en stor och enkel gest i den bågformade rörelsen över vattenspegeln.

 
 
  • Uppdragsgivare: Kungliga Djurgårdens Intressenter (med stöd av Stockholms Gatu- och Fastighetskontor)
  • År: 2004 -
  • Plats: Djurgårdsbrunnsviken, Stockholm
  • Fotograf: Kasper Dudzik

En ny bro för att förbinda södra och norra Djurgården. Längs Djurgårdsbrunnsviken finns anlagda gångstråk på båda sidor om vattnet. Kommunikationen mellan den norra och södra sidan sker idag via de tre befintliga broarna. En bro i det föreslagna läget är en god avvägning i avstånd mellan Djurgårdsbron och Djurgårdsbrunnsbron.  Den skulle öka tillgängligheten på ett avsnitt där flera viktiga målpunkter är belägna men utan nära inbördes kontakter.

Förslaget är en trespanns, voutad balk, där ändspannen är mycket korta och mittspannet sträcker sig över hela vattenpassagen. Upplag för mellanstöd och broändar utgörs av en dold betongkonstruktion under mark. Ändstöd har lager med dragstag för att ta hand om lyftkrafter. Balkkonstruktionen är tänkt som ett fackverk vilket medger relativt hög konstruktionshöjd över stöd samtidigt som genomsikt och lätthet erhålls i uttrycket. Konstruktionstypen är modern och effektiv men refererar även till de närliggande äldre fackverkskonstruktionerna , 1800-talets “High Tech”, både som princip och i material och genomsikt. Sammantaget ger det en stor och enkel gest i den bågformade rörelsen över vattenspegeln.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE