Folke Bernadottes bro

 

Folke Bernadottes bro över Djurgårdsbrunnsviken utgör i sitt läge mellan Museiparken och Rosendals slott en ny viktig koppling för gående mellan den norra och södra delen av Djurgården. Redan 2004 tog Kungliga Djurgårdens intressenter initiativ till att utreda en bro över vattnet i detta läge, som historiskt sett har föregångare i Karl XIV Johans flottbro, (1820– 1846) samt Stockholmsutställningen tillfälliga gångbro (1930).

Gestaltningen växte fram utifrån ett ingående analysarbete kring landskapsrummet, rörelsemönster på platsen och den historiska förankringen. Idén utgick från att spänna över hela vikens bredd i ett enda språng, utan att göra en stor och hög konstruktion i det känsliga historiska landskapet. Det kunde göras genom en trespanns, voutad balkbro, där ändspannen är mycket korta och mittspannet sträcker sig över hela vattenpassagen med samma segelfria höjd som intilliggande broar. Upplag för mellanstöd och broändar utgörs av en dold betongkonstruktion under mark som får bron att se ut som en enda båge över vattnet.

Balkkonstruktionen är utformad som ett fackverk av rostfritt stål som ger genomsikt och lätthet i uttrycket. Konstruktionstypen är modern och effektiv men refererar även till de närliggande äldre broarna, Djurgårdsbron respektive Djurgårdsbrunnsbron, vilka med sina fackverkskonstruktioner från 1800-talets var sin tids »high tech«.

 
 
  • Uppdragsgivare: Kungliga Djurgårdens förvaltning
  • År: 2004 -2019
  • Plats: Djurgårdsbrunnsviken, Stockholm
  • Fotograf: Kasper Dudzik

Folke Bernadottes bro över Djurgårdsbrunnsviken utgör i sitt läge mellan Museiparken och Rosendals slott en ny viktig koppling för gående mellan den norra och södra delen av Djurgården. Redan 2004 tog Kungliga Djurgårdens intressenter initiativ till att utreda en bro över vattnet i detta läge, som historiskt sett har föregångare i Karl XIV Johans flottbro, (1820– 1846) samt Stockholmsutställningen tillfälliga gångbro (1930).

Gestaltningen växte fram utifrån ett ingående analysarbete kring landskapsrummet, rörelsemönster på platsen och den historiska förankringen. Idén utgick från att spänna över hela vikens bredd i ett enda språng, utan att göra en stor och hög konstruktion i det känsliga historiska landskapet. Det kunde göras genom en trespanns, voutad balkbro, där ändspannen är mycket korta och mittspannet sträcker sig över hela vattenpassagen med samma segelfria höjd som intilliggande broar. Upplag för mellanstöd och broändar utgörs av en dold betongkonstruktion under mark som får bron att se ut som en enda båge över vattnet.

Balkkonstruktionen är utformad som ett fackverk av rostfritt stål som ger genomsikt och lätthet i uttrycket. Konstruktionstypen är modern och effektiv men refererar även till de närliggande äldre broarna, Djurgårdsbron respektive Djurgårdsbrunnsbron, vilka med sina fackverkskonstruktioner från 1800-talets var sin tids »high tech«.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE