GC-bro över Köpenhamns inre hamn

 

Realdania, tillsammans med Köpenhamns stad, har bjudit in fem grupper av förvalda konsulter för att delta i en tävling för att designa en gång- och cykelbro över Köpenhamns inre hamn, direkt norr om Langebro Bridge.

De fem grupperna är som följer. Grupp 1: Arup. Grupp 2: Buro Happold Engineering, Wilkinson Eyre Architects, Agency ApS, Speirs + Major LLP, Eadon Consulting Ltd. Grupp 3: COWI A/S, Dissing+Weitling, Kragh & Berglund. Grupp 4: EKJ rådgivende ingeniører as, Leuchsenring &Rundquist, Svenska Teknikingenjörer – Sting AB, Vibeke Rønnow Landskab. Grupp 5: Tractabel Engineering, DFA Dietmar Feichtinger Architectes, Michel Desvigne Paysagiste.

Den nya bron ska vara öppningsbar över farleden och koppla den västra kajen där Vester Voldgade möter Christians Brygge med den östra kajen vid Langebrogade. Markanslutningarna i båda ändarna av bron kommer att vara en integrerad del av det publika stadsrummet och promenadstråken längs vattnet. Bron ska ha en enkel design och ljussystem som är anpassade till den unika miljön. Ambitionen bakom den nya cykel- och gångbron är att skapa ytterligare stadsliv och rekreationsmöjligheter för människor i Köpenhamn samt en ytterligare förbindelse över hamnbassängen. I ett mer allmänt perspektiv är bron är en del av en ambition att utveckla Köpenhamn som en grön och hållbar havsnära stad och världens bästa cykelstad.

 
 
  • Uppdragsgivare: Realdania och Köpenhamns stad
  • År: 2014-2015
  • Plats: Köpenhamn

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE