Huvudkontor för Stockholm Vatten AB

 

Parallellt uppdrag om ett nytt huvudkontor för Stockholm vatten vid Henrikdals reningsverk. Projektet ingick som en del av utbyggnaden av Hammarby Sjöstad/Danvikslösen, där Värmdöleden förutsattes gå genom berget och frigöra mark för ny stadsbildning. Kontorets utformningsidé baserades på att det nya huvudkontoret skulle vara en förmedlande länk mellan reningsverkets industriella verksamhet och omvärlden, mellan berget och staden

 

 
 

Parallellt uppdrag om ett nytt huvudkontor för Stockholm vatten vid Henrikdals reningsverk. Projektet ingick som en del av utbyggnaden av Hammarby Sjöstad/Danvikslösen, där Värmdöleden förutsattes gå genom berget och frigöra mark för ny stadsbildning. Kontorets utformningsidé baserades på att det nya huvudkontoret skulle vara en förmedlande länk mellan reningsverkets industriella verksamhet och omvärlden, mellan berget och staden

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE