Ingarökrysset

 

Uppdraget syftar till att ta fram ett planprogram inför kommande detaljplanearbete kring Ingarökrysset, trafikplats Gustavsberg. Programmet skall redovisa en möjlig etappvis utveckling av området samt förutsättningar för bussknutpunkt, framtida trafikföring, infartsparkering m.m.

 
 
  • Uppdragsgivare: Muncipiality of Värmdö
  • År: 2016-
  • Plats: Värmdö, Stockholm

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE