Kallhäll station

 

Rundquist arkitekter har, inom järnvägsplan för Trafikverkets 4-spårutbyggnad Barkarby-Kallhäll, arbetat med uppdrag för bygghandlingsprojektering av station Kallhäll inklusive anslutningsbyggnad till bussterminal, bro över spårområdet, plattformsmiljö med tak och övrig möblering.

Gemensamt för byggnaderna är idén om en sammanhållen enkel, stor volym, med en lätt avläsbar riktning utmed spåret och fri sikt mellan entréplan och plattformsnivå. Volymens riktning förstärks av att skalet är relativt slutet mot järnvägen och öppnar sig i glaspartier i gavlarna.

Stationsbyggnaden är beklädd med trä både interiört och exteriört. Materialet förmedlar en varm och välkomnande ton och ger det öppna rummet en intimitet. Stationen invigs i augusti 2016.

 
 
  • Uppdragsgivare: Trafikverket
  • År: 2012-2016
  • Plats: Kallhäll, Järfälla

Rundquist arkitekter har, inom järnvägsplan för Trafikverkets 4-spårutbyggnad Barkarby-Kallhäll, arbetat med uppdrag för bygghandlingsprojektering av station Kallhäll inklusive anslutningsbyggnad till bussterminal, bro över spårområdet, plattformsmiljö med tak och övrig möblering.

Gemensamt för byggnaderna är idén om en sammanhållen enkel, stor volym, med en lätt avläsbar riktning utmed spåret och fri sikt mellan entréplan och plattformsnivå. Volymens riktning förstärks av att skalet är relativt slutet mot järnvägen och öppnar sig i glaspartier i gavlarna.

Stationsbyggnaden är beklädd med trä både interiört och exteriört. Materialet förmedlar en varm och välkomnande ton och ger det öppna rummet en intimitet. Stationen invigs i augusti 2016.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE