Kapellskärs Hamn

 

Kapellskär är en av Sveriges största godshamnar för rullande gods. Efter mer än 50 år som färjehamn behöver Kapellskärs hamn moderniseras och effektiviseras. En framtida ökad trafik måste hanteras så att den interna hamnlogistiken fungerar samt medger högre kapacitet. &Rundquist Arkitekter har tilldelats uppdraget att rita de byggnader som tillkommer i och med hamnens om- och tillbyggnad.

 
 
  • Uppdragsgivare: Stockholms Hamnar
  • År: 2013-2018
  • Plats: Kapellskär

Kapellskär är en av Sveriges största godshamnar för rullande gods. Efter mer än 50 år som färjehamn behöver Kapellskärs hamn moderniseras och effektiviseras. En framtida ökad trafik måste hanteras så att den interna hamnlogistiken fungerar samt medger högre kapacitet. &Rundquist Arkitekter har tilldelats uppdraget att rita de byggnader som tillkommer i och med hamnens om- och tillbyggnad.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE