KÄPPALA RENINGSVERK

 

Käppalaverket på Lidingö renar avloppsvatten från 11 medlemskommuner i norra och östra Stockholm. Höjda miljökrav och en växande befolkning kräver att verksamheten utökas och effektiviseras med målet att kunna rena vatten från 900 000 personer till år 2050.

Sedan 2021 arbetar &Rundquist med projektet 900K, som innebär en ombyggnation av Käppalaverkets befintliga anläggning i berget; biobassängerna i linjer 7-11, i dem ska införas nya teknologin MBRR-teknik (Moving Bed Biofilm Reactor). Anläggningen under mark färdigställdes 2001 och utformades av arkitekt Anders Mächs med ett ambitiöst gestaltningsprogram Staden i berget.

I projektet ingår även nya externa byggnader; Kolkällans mottagningsstation och lager samt en Kemikaliebyggnad.

 
 
  • Uppdragsgivare: Käppala Förbundet
  • År: 2021-
  • Plats: Käppalaverket, Lidingö

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE