Kraftvärmeverk, Korsta

 

Utvalt förslag för genomförande efter parallellt uppdrag våren 2004. Parallelluppdraget avsåg utformning av fasader för nytt kraftvärmeverk i anslutning till befintliga kraftanläggningar vid Alnösundet. Förslaget utgick från att på ett stiliserat sätt kommunicera kraftvärmeprocessens steg och delar i ett grafiskt indelat system av täta metalliska fasadpartier och glasslitsar. Nattetid är slitsarna ljussatta så att byggnaden tecknar ett intrikat mönster i det stora landskapet utan att vara påträngande.

 

 
 

Utvalt förslag för genomförande efter parallellt uppdrag våren 2004. Parallelluppdraget avsåg utformning av fasader för nytt kraftvärmeverk i anslutning till befintliga kraftanläggningar vid Alnösundet. Förslaget utgick från att på ett stiliserat sätt kommunicera kraftvärmeprocessens steg och delar i ett grafiskt indelat system av täta metalliska fasadpartier och glasslitsar. Nattetid är slitsarna ljussatta så att byggnaden tecknar ett intrikat mönster i det stora landskapet utan att vara påträngande.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE