Mälarbanan Barkarby-Kallhäll

 

&Rundquist har, inom järnvägsplan för Trafikverkets 4-spårutbyggnad Barkarby-Kallhäll, arbetat fram gestaltningsprogram för projektets alla synliga delar, såväl byggnader som landskap, och Programhandlingar för stationerna Bakarby, Jakobsberg (tillbyggnad) och Kallhäll. Arbetet har utförts i samarbete med Andersson Jönsson landskapsarkitekter.

 

 
 

&Rundquist har, inom järnvägsplan för Trafikverkets 4-spårutbyggnad Barkarby-Kallhäll, arbetat fram gestaltningsprogram för projektets alla synliga delar, såväl byggnader som landskap, och Programhandlingar för stationerna Bakarby, Jakobsberg (tillbyggnad) och Kallhäll. Arbetet har utförts i samarbete med Andersson Jönsson landskapsarkitekter.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE