Norra Hagastaden

 

Stockholms läns landsting arrangerade 2013-2014 ett parallellt utredningsuppdrag för Norra Hagastaden, ett delområde i den nya stadsdelen Hagastaden. Förslaget för Norra Hagastaden från Rundquist arkitekter i samarbete med Nivå landskapsarkitektur och Ramböll valdes ut för fortsatt arbete för planprogram.

Den nya stadsdelen Norra Hagastaden ligger på gränsen mellan Stockholm och Solna. Området omfattar nuvarande Karolinska sjukhusområdet vars verksamheter kommer att flytta ut, bland annat till Nya Karolinska Sjukhuset i den nya stadsdelens sydvästra del. Ambitionen är att området utvecklas som en stadsdel där boende, utbildning, forskning, vård, kultur och företagande förenas i ett sammanlänkande gatunät som skapar möten och stadsliv.

 
 
  • Uppdragsgivare: Stockholms läns landsting
  • År: 2013 - pågående
  • Plats: Karolinska sjukhusområdet, Solna

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE