Norra Länken

 

Projektet omfattar gestaltningsprogram och projektering av trafikplatser för Norra länken. Trafikplats Värtan utgår från idén om en ”urbanodukt”, en trafikplats som förstärker det stadsmässiga sambandet mellan Gärdet och Hjorthagen.

Foto på Frescati av Mikael Ullén

Finalist till Årets Bygge 2015

 
 
  • Uppdragsgivare: Trafikverket
  • År: 2004-2014
  • Plats: Värtan och Frescati, Stockholm
  • Fotograf: Kasper Dudzik

Projektet omfattar gestaltningsprogram och projektering av trafikplatser för Norra länken. Trafikplats Värtan utgår från idén om en ”urbanodukt”, en trafikplats som förstärker det stadsmässiga sambandet mellan Gärdet och Hjorthagen.

Foto på Frescati av Mikael Ullén

Finalist till Årets Bygge 2015

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE