Norrtull

 

Stockholms stad arrangerade 2013 ett parallellt utredningsuppdrag för Norra Hagastaden, ett delområde i den nya stadsdelen Norrtull. Förslaget för Norrtull från Rundquist arkitekter i samarbete med Nivå landskapsarkitektur och Ramböll valdes ut för fortsatt arbete för planprogram. Den nya stadsdelen Norrtull ligger på gränsen mellan Stockholm och Solna.

Stockholms och Solnas gemensamma vision för Hagastaden är en sammanlänkande stadsdel mellan Stockholm och Solna där en blandning av boende, utbildning, forskning, vård,
verksamheter och kultur ger en pulserande, levande och attraktiv storstadsmiljö med både stadsmässiga kopplingar och gröna länkar. Omdaningen av Norrtull och området kring Uppsalavägen är Hagastadens yttersta årsring där Stockholm tillsammans med Solna möter det omgivande landskapet och Nationalstadsparken i en förenad stadsfront. Norrtull karaktäriseras av innerstadens täthet och urbana kvaliteter med högkvalitativa stadsrum där gatan blir en social yta och inte bara en transportsträcka. Närhet till ett levande stadsliv och värdefulla grönområden skapar en dynamisk miljö, där en mångfald av målpunkter inom ett kortare avstånd främjar fler resor till fots och på cykel.

 
 
  • Uppdragsgivare: Stockholms stad
  • År: 2013 - pågående
  • Plats: Stockholm

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE