Orminge Centrum

 

Uppdraget syftar till att ta fram fördjupat underlag för ett detaljplaneprogram. Allt i centrum! I studien utreds hur Orminge centrum kan utvecklas med utgångspunkt i att en kollektivtrafiklösning integreras i utvecklingen av ett levande stadsdelscentrum, där bostäder, verksamheter och handel samt parkering runt offentliga rum ger liv dygnet runt.

 

 
 

Uppdraget syftar till att ta fram fördjupat underlag för ett detaljplaneprogram. Allt i centrum! I studien utreds hur Orminge centrum kan utvecklas med utgångspunkt i att en kollektivtrafiklösning integreras i utvecklingen av ett levande stadsdelscentrum, där bostäder, verksamheter och handel samt parkering runt offentliga rum ger liv dygnet runt.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE