Parallellt uppdrag i Alvik

 

Tillsammans med Hosper Sweden, Mandaworks och Tyréns arbetat vi med ett parallellt uppdrag om utvecklings- och förtätningsmöjligheter i centrala Alvik.

Stockholm växer och staden behöver planera för bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser för runt 200 000 nya stockholmare fram till år 2030. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta.

Stadsbyggnadskontoret startade 2013 ett programarbete för Alvik samtidigt som exploateringskontoret fick i uppdrag att bredda ett tidigare utredningsuppdrag kring Alvik. Så staden utreder nu vilka möjligheter som finns att bygga stad i Alvik. Mellan 1500 och 3000 bostäder kan vara möjligt att skapa. Programområdet omfattar stadsdelen Alvik samt delar av Traneberg, Stora mossen, och Ulvsunda.

Läs mer här.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE