Skeppsbrokajen Jönköping

 

Utveckling av en ny stadsdel söder om Munksjön, Jönköping. En förutsättning är planerna på höghastighetsjärnväg med station för Götalandsbanan. Projektet började som ett parallellt uppdrag där förslag från Rundquist och Rosenbergs arkitekter valdes ut, för fortsatt utveckling i samarbete. Konceptet bygger på en robust kvartersstruktur med blandat innehåll som kan byggas ut etappvis och bli välfungerande både med och utan Götalandsbanan. Ett strandstråk med allaktivitetspark och en hög front av bostadshus mot vattnet blir en del av stråket som knyter samman Munksjöns stränder. Kämpevägstråkets esplanad med bostads- och kontorshus med handel i bottenvåningarna är den primära stadsgatan och blir med kollektivstråk för spårväg/buss samt den framtida höghastighetsstationen ett urbant rum i stadsdelen.

 

 
 
  • Uppdragsgivare: Jönköpings Kommun
  • År: 2011
  • Plats: Skeppsbrokajen, Jönköping

Utveckling av en ny stadsdel söder om Munksjön, Jönköping. En förutsättning är planerna på höghastighetsjärnväg med station för Götalandsbanan. Projektet började som ett parallellt uppdrag där förslag från Rundquist och Rosenbergs arkitekter valdes ut, för fortsatt utveckling i samarbete. Konceptet bygger på en robust kvartersstruktur med blandat innehåll som kan byggas ut etappvis och bli välfungerande både med och utan Götalandsbanan. Ett strandstråk med allaktivitetspark och en hög front av bostadshus mot vattnet blir en del av stråket som knyter samman Munksjöns stränder. Kämpevägstråkets esplanad med bostads- och kontorshus med handel i bottenvåningarna är den primära stadsgatan och blir med kollektivstråk för spårväg/buss samt den framtida höghastighetsstationen ett urbant rum i stadsdelen.

 

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE