STATIONSBRO ROSLAGS NÄSBY

 

Roslags Näsby station ligger i ett av Täby kommuns stadsutvecklingsområden och ombyggnaden av stationen utgör en del i utvecklingen av Västra Roslags Näsby.

Den moderniserade och utbyggda stationen får nya plattformar och plankorsningen ersätts med en stationsbro som blir en viktig koppling mellan stadsutvecklingen på västra sidan och befintliga stadsdelar på östra. Passagen utgör även en cykelkoppling och anslutning till bron sker med flacka cykeltrappor från stadsdelarna.

Form, uttryck och materialvalval är så enkelt som möjligt med rena former och riktiga material. Bron blir som ett stadigt bord som alla övriga funktioner ansluter mot. Stationsentréerna markerar sig med skärmtak över bron och har utformats som tydliga ”trälådor” som svävar lätt över plattformar och ger väderskyddande väntytor på den övre nivån som ger bra översiktlighet över plattform och kommande tåg. Det är enkelt och översiktligt att ta sig ner eller upp.

& Rundquist tog i samverkan med Täby kommun och Trafikförvaltningen fram ett utformningskoncept och gestaltning för station, bro och anslutningar, som underlag för en samverkansentreprenad. Bygghandlingsprojektering har utförts av entreprenören Veidekke med Sweco som projektör.

 
 
  • Uppdragsgivare: Täby kommun och Trafikförvaltningen
  • År: 2014 - 2015
  • Plats: Roslags-Näsby, Täby kommun

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE