Stationshandböcker

 

Handböcker om stationsplanering och utformning av stationsmiljöer åt Trafikverket. Handböckernas syfte är att ge vägledning i stationsutformning så att kvalitativa och goda stationsmiljöer skapas för resenären.

”Stationshandbok” är en första vägledande del vid planering, utformning och förvaltning av stationer, ”Stationsmiljö – utformning av stationen med resenären i fokus”, handlar om hur stationens delar och funktioner utformas och samordnas till en gestaltad och välfungerande helhet. I den tredje delen, ”Stationens profilprogram” beskrivs och preciseras kvalitetskrav och principutformningar för stationens återkommande utrustning och byggnadsdelar. I samband med ”Stationens profilprogram” har förslag för typlösningar för utrustning i stationsmiljöerna arbetats fram. Syftet med profilprogram och typlösningar är att ge stationsmiljöerna över hela landet en igenkännbar identitet med material och utrustning som kan upphandlas, byggas, och underhållas rationellt.

 
 
  • Uppdragsgivare: The Swedish Transport Administration
  • År: 2009-2017
  • Plats:

Handböcker om stationsplanering och utformning av stationsmiljöer åt Trafikverket. Handböckernas syfte är att ge vägledning i stationsutformning så att kvalitativa och goda stationsmiljöer skapas för resenären.

”Stationshandbok” är en första vägledande del vid planering, utformning och förvaltning av stationer, ”Stationsmiljö – utformning av stationen med resenären i fokus”, handlar om hur stationens delar och funktioner utformas och samordnas till en gestaltad och välfungerande helhet. I den tredje delen, ”Stationens profilprogram” beskrivs och preciseras kvalitetskrav och principutformningar för stationens återkommande utrustning och byggnadsdelar. I samband med ”Stationens profilprogram” har förslag för typlösningar för utrustning i stationsmiljöerna arbetats fram. Syftet med profilprogram och typlösningar är att ge stationsmiljöerna över hela landet en igenkännbar identitet med material och utrustning som kan upphandlas, byggas, och underhållas rationellt.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE