Stationsområdet Upplands Väsby

 

Parallellt Uppdrag om en ny stadsbyggnadsstruktur i Upplands Väsbys stationsområde. Förslagets bärande idé är att fullfölja den påbörjade småstadens form med tydliga kvarter, gaturum och platser. I stadens rum inordnas alla rörelser, av människor, bussar och bilar, och järnvägen synliggörs som en naturlig del i stationssamhället! Existerande kopplingar tvärs järnvägen, över och under, integreras i gatustrukturen och förstärker tydligheten i kvartersordningens rörelsestråk. Upplevelsestråket längs Väsbyån knyts ihop genom stationsområdet, förädlat i uttryck för vatten och grönska och inordnat i kvarterstadens offentliga rum. Ett pärlband av viktiga målpunkter längs stråket ger staden liv, dag som natt.

 
 
  • Uppdragsgivare: Upplands Väsby Kommun
  • År: 2009
  • Plats: Upplands Väsby

Parallellt Uppdrag om en ny stadsbyggnadsstruktur i Upplands Väsbys stationsområde. Förslagets bärande idé är att fullfölja den påbörjade småstadens form med tydliga kvarter, gaturum och platser. I stadens rum inordnas alla rörelser, av människor, bussar och bilar, och järnvägen synliggörs som en naturlig del i stationssamhället! Existerande kopplingar tvärs järnvägen, över och under, integreras i gatustrukturen och förstärker tydligheten i kvartersordningens rörelsestråk. Upplevelsestråket längs Väsbyån knyts ihop genom stationsområdet, förädlat i uttryck för vatten och grönska och inordnat i kvarterstadens offentliga rum. Ett pärlband av viktiga målpunkter längs stråket ger staden liv, dag som natt.

 
 

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE