Storbron, Sundsvall

 

Sundsvalls kommun avser ersätta Storbron med en ny bro i ungefär samma läge som dagens befintliga bro. Den nya bron ska i högre grad än den gamla ansluta till innerstadens grammatik och vara tillgänglig för gående och cyklister på bägge sidor.

Storbron går i en rak linje från Skolhusallén i söder till Tivolivägen i norr. För att skapa tillräcklig bredd för gång- och cykelbanan möter bron sina landfästen i en radie i plan. Bron ligger på två par pelarstöd i stål. De är ordnade i en v-form med den spetsiga delen nedåt mot kajen.

Reliefen på brobalkens undersida utgörs av gjutformarnas uppdelning. Spjälgrinden på bron är specialutformad för att bidra till den konsekvent gestaltade helheten på bron. Mönstret i spjälorna plockar upp v-formen från pelarna och mönstret i brons undersida.

 
 
  • Uppdragsgivare: Sundsvalls Kommun
  • År: 2017-2020
  • Plats: Sundsvall

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE