STRUKTURPLAN I SKÄRHOLMEN

 

Tillsammans med White Arkitekter och Tyréns trafik arbetar vi med en strukturplan för Skärholmens centrala delar, som ingår som ett av åtta delområden i satsningen Fokus Skärholmen. I projektet utreder vi förutsättningar att utveckla en stadsmiljö med ett sammankopplande gatunät och ett blandat innehåll – och som del av en framtida regional kärna Skärholmen-Kungens kurva. I arbetet är spårväg Syds integration i stadsstrukturen en viktig fråga.

 
 
  • Uppdragsgivare:
  • År:
  • Plats:

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE